Модернизација образовног профила Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина

Привредна комора Србије у сарадњи са Агенцијом за квалификације, Заводом за унапређивање образовања и васпитања и представницима привредних комора и образовног система Западног Балкана ради на осавремењивању образовног профила Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машинама са циљем да се прилагоди потребама привреде региона.

На основу описа посла који је дала привреда сваке земље Запаног Балкана, биће израђен стандард занимања и стандард квалификације који ће бити регионално усаглашени, а потом ће бити развијен и наставни план и програм.

У изради описа посла за Србију учествују представници компанија, домаћих и страних, великих и малих, који имају искуство у школовању ученика за овај профил: Агромеханика, Конелек, Инмолд, ДМВ и ДДМ металинг.

Ова квалификација ће бити усвојена према националним процедурама сваке земље, а потом и уведена у одговарајуће средње стручне, по којима ће се школовати наредне генерације ученика.

Активности модернизације овог профила реализују се у оквиру пројекта ,,Унапређење квалитета образовања и обуке у Југоисточној Европи ЕQЕТ СЕЕ” који координира ЕРИ СЕЕ (Иницијатива Јужно-источне Европе за реформу образовања), а финансира аустријска развојна агенција.

За више информација о пројекту посетите сајт: https://eqet.erisee.org/.

Поделите!