Kontakti PKS – RPK

Mirjana Kovačević

Rukovodilac Centra
T: 011/3304 539, 066/ 875 11 64
E: mirjana.kovacevic@pks.rs
A: Terazije 23, 2 sprat, kancelarija 224

Aleksandra Milićević

Rukovodilac Službe za dualno obrazovanje i obrazovne politike
T: 011/ 4149 471, 066/875 11 28
E: aleksandra.milicevic@pks.rs
A: Terazije 23, 2 sprat, kancelarija 223

Lidija Matijaš

viši savetnik za razvoj obrazovanja
T: 011/ 4149 457, 066/875 12 58
E: lidija.matijas@pks.rs
A: Terazije 23, 2 sprat, kancelarija 220

Marija Ignjačić

viši savetnik za razvoj obrazovanja
T: 011/ 3300 946
E: marija.ignjacic@pks.rs
A: Terazije 23, 2 sprat, kancelarija 220

Marija Banzić

Samostalni savetnik za edukaciju
T: 011/ 3304 554, 066/875 06 28 
E: marija.banzic@pks.rs
A: Terazije 23, 2 sprat, kancelarija 218

Ksenija Avramović

Referent za poslove edukacije
T: 066/875 06 82 
E: ksenija.avramovic@pks.rs
A: Terazije 23, 2 sprat,  kancelarija 218

Lazar Jovanović

Savetnik za upravljanje projektima
T: 066/875 06 81, 064/609 33 17
E: lazar.jovanovic@pks.rs
A: Terazije 23, 2 sprat,  kancelarija 218

Gorana Tanasković

A: Skadarska 15,
32000 Čačak

T: 032/343 085, 064/882 08 59
E: gorana.tanaskovic@pks.rs

Pišite nam