Kontakti PKS – RPK

Mirjana Kovačević

Rukovodilac Centra
T: 011/3304 539, 066/ 875 11 64
E: mirjana.kovacevic@pks.rs
A: Kneza Miloša 12, 1 sprat, kancelarija 109

Ana Stojanović

Rukovodilac Službe za dualno obrazovanje i obrazovne politike
T: 011/ 4149 441, 066/875 13 15
E: ana.stojanovic@pks.rs
A: Kneza Miloša 12, 1 sprat, kancelarija 108

Lidija Matijaš

viši savetnik za razvoj obrazovanja
T: 011/ 4149 457, 066/875 12 58
E: lidija.matijas@pks.rs
A: Kneza Miloša 12, 1 sprat, kancelarija 108

Aleksandra Milićević

viši savetnik za razvoj obrazovanja
T: 011/ 4149 471, 066/875 11 28
E: aleksandra.milicevic@pks.rs
A: Kneza Miloša 12, 1 sprat, kancelarija 108

Marija Ignjačić

viši savetnik za razvoj obrazovanja
T: 011/ 3300 946
E: marija.ignjacic@pks.rs
A: Kneza Miloša 12, 1 sprat, kancelarija 110

Marija Banzić

saradnik
T: 011/ 3304 554, 061/ 618 38 15
E: marija.banzic@pks.rs
A: Kneza Miloša 12, 1 sprat, kancelarija 110

Gorana Tanasković

A: Skadarska 15,
32000 Čačak

T: 032/343 085, 064/882 08 59
E: gorana.tanaskovic@pks.rs

Pišite nam