Dualno obrazovanje u kompaniji „Ball pakovanja Evropa“

Sve veće interesovanje vlada za dualnim modelom obrazovanja u Srbiji, što pokazuje i broj prijavljenih kompanija za prijem nove generacije učenika za narednu školsku godinu. Razlog zbog kog poverenje privrede u ovaj model obrazovanja konstantno raste iz godine u godinu može se tražiti u činjenici da dualno obrazovanje pruža odličnu priliku kompanijama da iskoriste brojne benefite koje nudi pomenuti model obrazovanja i na taj način obezbede kvalifikovani i stručni kadar koji će predstavljati stub njihovog poslovanja u budućnosti.

Da je dualni model obrazovanja jedan od najboljih načina da se privreda bori sa problemom nedostatka kvalifikovane radne snage govore i svakodnevni pozitivni primeri iz prakse.

Jedan od takvih primera jesu i učenici koji se nalaze u procesu učenja kroz rad u kompaniji „Ball pakovanja Evropa“. Predstavnici pomenute kompanije nisu krili zadovoljstvo zbog realizacije dualnog obrazovanja, a pozitivne utiske i svoje impresije su takođe preneli i učenici koji se prvi put suočavaju sa realnim radnim okruženjem. Reportažu iz kompanije, kao i utiske koje su izneli predstavnici kompanija i sami učenici, možete pogledati na sledećem linku.

Podelite!