Procedura raspoređivanja učenika upisanih na dualne obrazovne profile propisana je Pravilnikom o načinu raspoređivanja učenika na učenju kroz rad . Za učenike koji sa učenjem kroz rad počinju već u prvom razredu, proces raspoređivanja organizuje se u toku prve nedelje septembra, odnosno njihovog prvog razreda. Za učenike koji učenje kroz rad otpočinju u kasnijim razredima, raspoređivanje se vrši na kraju školske godine koja prethodi realizaciji učenja kroz rad. Više o načinu raspoređivanja učenika možete pročitati ovde.