Процедура распоређивања ученика уписаних на дуалне образовне профиле прописана је Правилником о начину распоређивања ученика на учењу кроз рад . За ученике који са учењем кроз рад почињу већ у првом разреду, процес распоређивања организује се у току прве недеље септембра, односно њиховог првог разреда. За ученике који учење кроз рад отпочињу у каснијим разредима, распоређивање се врши на крају школске године која претходи реализацији учења кроз рад. Више о начину распоређивања ученика можете прочитати овде.