Broj časova praktične nastave zavisi od toga koji je učenik/ca razred srednje škole, a u kompaniji učenik/ca može da provodi jedan, dva ili tri dana tokom radne nedelje. U slučaju dualnog obrazovanja učenje kroz rad se obavezno realizuje u kompanijama, dok se u školi može realizovati najviše 25% časova učenja kroz rad predviđenih planom i programom nastave i učenja. Takođe, važno je napomenuti da učenik/ca dnevno maksimalno može provoditi 6 sati u kompaniji, odnosno 30 sati nedeljno, u skladu sa planom i programom nastave i učenja.