Broj časova praktične nastave zavisi od toga koji si razred srednje škole, te u kompaniji možeš da provodiš jedan, dva ili tri dana tokom radne nedelje. U slučaju dualnog obrazovanja učenje kroz rad se obavezno realizuje u kompanijama, dok se u školi može realizovati najviše 25% časova učenja kroz rad predviđenih planom i programom nastave i učenja. Takođe, važno je napomenuti da dnevno maksimalno možeš provoditi 6 sati u kompaniji, odnosno 30 sati nedeljno, u skladu sa planom i programom nastave i učenja.