Čak 700 kompanija učestvuje u modelu dualnog obrazovanja, a spisak svih kompanija možeš da pogledaš ovde.