Preko 700 kompanija učestvuje u modelu dualnog obrazovanja, a spisak svih kompanija možete da pronađete ovde.