Koordinator učenja kroz rad je lice zaposleno u srednjoj stručnoj školi, odnosno nastavnik praktične nastave, koji u saradnji sa instruktorom planira, prati, realizuje i vrednuje ostvarivanje učenja kroz rad kod poslodavca. Dokument pod nazivom Plan realizacije učenja kroz rad, kreira instruktor kompanije u saradnji sa koordinatorom učenja kroz rad. Više informacija o ulozi koordinatora učenja kroz rad i instruktora možete naći u Vodiču kroz dualno obrazovanje za kompanije.