Координатор учења кроз рад је лице запослено у средњој стручној школи, односно наставник практичне наставе, који у сарадњи са инструктором планира, прати, реализује и вреднује остваривање учења кроз рад код послодавца. Документ под називом План реализације учења кроз рад, креира инструктор компаније у сарадњи са координатором учења кроз рад. Више информација о улози координатора учења кроз рад и инструктора можете наћи у Водичу кроз дуално образовање за компаније.