Za razliku od klasičnog, u dualnom modelu obrazovanja praktično deo nastave obavezno se odvija u kompanijama. Takođe, mnogo više praktične nastave se realizuje u dualnom modelu, a odlična vest je i ta što si plaćen za svaki sat koji provedeš na učenju kroz rad u kompaniji. Još jedna razlika je u tome što u dualnom modelu obrazovanja na kraju školovanja dobijaš i dodatak diplomi u kome se nalaze informacije o obavljenom praktičnom delu nastave.