Raspoređivanje učenika je proces u kome učestvuju škole, kompanije i učenici nakon samog upisa učenika u srednju školu. Postoji više koraka prilikom samog raspoređivanja, a tokom ovog procesa imaš priliku da biraš kompaniju u kojoj bi voleo da obavljaš učenje kroz rad. To je ujedno i najvažniji deo procesa selekcije, jer se nakon intervjua koji kompanija obavi sa tobom popunjava lista želja. Kako bi se detaljnije upoznao sa svim koracima prilikom raspoređivanja, klikni ovde.