U zavisnosti od toga koji obrazovni profil odabereš, od toga zavisi i to da li ćeš od samog starta krenuti sa odlascima na praktični deo nastave. Za neke obrazovne profile učenje kroz rad počinje od prve godine srednje škole, a kod nekih tek kasnije. To zavisi od više faktora, ali to ne treba da te previše umara, te ti preporučujemo da pogledaš u delu koji se bavi obrazovnim profilima kod kojih praktični deo nastave počinje od samog starta.