Уколико постоји школа у којој се реализују образовни профили по дуалном моделу, нема никакве препреке за тебе. Списак свих школа из твог места које учествују у реализацији дуалног модела образовања можеш да погледаш овде. Информације о самој процедури уписа, као и остале информације везане за дуално образовање можеш да пронађеш у Водичу за ученике и родитеље.