Model dualnog obrazovanja ne podrazumeva da učenik/ca bude na praktičnom delu nastave tokom letnjeg perioda, međutim postoji mogućnost da se učenik/ca dogovori sa predstavnicima kompanije da bi i preko leta dolazio/la na dalje usavršavanje.