Važna stvar koju bi trebalo da znaš jeste da su ti nakon završetka srednje škole na raspolaganju dve opcije – da ostaneš da radiš u kompaniji ili da nastaviš sa daljim školovanjem. Ideja ovakvog modela obrazovanja je upravo da te osposobi za radne zadatke koji bi izvršavao ukoliko bi ostao/la u kompaniji da radiš.