Друштвено одговорно пословање кроз реализацију дуалног образовања у Фабрици картона УМКА

Друштвено одговорно пословање је саставни део пословне политике Фабрике картона Умка у свим сегментима, од заштите животне средине, односа и бриге о запосленима,  улагања у заједницу, до подршке у образовању. Компанија се управо у сегменту образовања пријавила на конкурс за Националну награду за друштвено одговорно пословање „Ђорђе Вајферт“ Привредне коморе Србије и то пројектом „Подршка образовању и развоју младих у локалној заједници“.

Друштвену одговорност у области едукације и образовања видe као један од својих приоритета и стратешки је спроводe кроз различите облике сарадње са образовним институцијама у оквиру локалне заједнице. Пројекат је настао као резултат вишегодишње успешне сарадње са Техничком школом Обреновац, кроз рaзличите видове подршке.

„На конкурс за Националну награду за друштвено одговорно пословање ‘Ђорђе Вајферт’, Фабрика картона Умка представила се пројектом ‘Подршка образовању и развоју младих у локалној заједници’. Кроз Пројекат описујемо на који начин пружамо подршку друштвеној заједници кроз образовни систем као и могућностима запослења младих у фабрици“, објашњава Александра Лазаревић, сарадник за селекцију и развој запослених у Фабрици картона Умка.

Компанија је лидер у производњи хромо картона на бази рециклираног папира, тежи и залаже се да кроз своје пословање осигура интегритет и разноликост својих активности, да допринесе добробити и економском развоју друштвене заједнице, све то кроз сопствену компанијску делатност и развојне пројекте, и да осигура одговорно пословање кроз целу организацију.

„Сарадња са Техничком школом Обреновац представља пример добре праксе у оквиру локалне заједнице и има вишегодишњу традицију. Сматрамо да је омогућавање квалитетног образовања не само племенит циљ већ и наша дужност, нарочито ако сагледамо специфичност делатности у којој наша компанија послује. Програм на који смо најпоноснији, а који са ТШ Обреновац спроводимо већ три школске године за редом је програм дуалног образовања. Млади у Србији су веома талентовани и зато нам је важно да створимо услове који ће допринети остварењу њихових професионалних циљева“, истиче Бојана Станисављевић, Менаџер људских ресурса у Фабрици картона Умка.

Поред дуалног модела, са Техничком школом имају вишегодишњу сарадњу и за извођење стручне праксе за ученике различитих образовних профила. У мају 2022. подржали су организацију и набавку награда за најуспешније такмичаре на регионалном такмичења у области електротехнике, а чији организатор је била ТШ Обреновац. У улози социјалног партнера подржали су учешће ТШ Обреновац у пројекту за прибављање средстава за опремања заваривачке радионице у којој ће се обављати стручна пракса за ученике који започињу школовање у оквиру образовног профила Бравар заваривач. Носилац овог пројекта је Регионални Челенџ Фонд (Regional Chalenge Fund), а њихова улога социјалнoг партнера je да подрже даљи наставак образовања и учење кроз рад у оквиру Фабрике.

„Учешћем и подршком у свим пројектима наш циљ је да упознамо младе са вештинама које су им неопходне како би обогатили своја практична знања и како би се спремили за будућу каријеру, а уједно и да покушамо да оформимо стручни кадар који би потенцијално могао по завршетку образовања да постане део нашег колектива“, наводи Лазаревић.

За три школске године колико учествују у програму дуалне едукације, Лазаревић каже да су иницирали и подржали акредитацију школе за одвијање наставе по дуалном моделу за два образовна профила: Електричар и Оператер машинске обраде:

„У нашој Фабрици је до сада наставу учења кроз рад похађало 26 ученика у три образовна профила, а од тога 14 су ученици ТШ Обреновац. За потребе извођења наставе у оквиру Фабрике обучили смо и лиценцирали 16 инструктора“.

До сада су имали прилику да запосле једног ученика након завршетка школе, а у плану је да на крају текуће школске године запослење понуде још једном ученику.

Националну награду за друштвено одговорно пословање „Ђорђе Вајферт“ Привредна комора Србије додељује од 2007. године. Награда је признање лауреатима, али и подстицај осталим организацијама да осим поштовања законске регулативе, као подразумеваног минимума, додатним активностима друштву, локалној заједници и животној средини, враћају више од оног што од њих узимају.

Девети конкурс за Награду је био отворен до 10. јануара ове године, стигло је 35 пријава (18 у категорији великих, 10 у категорији малих и микро привредних друштава и 7 у категорији средњих), а проглашење добитника ће бити у мају ове године.

Поделите!