Дуално образовање у дрвно-прерађивачкој индустрији

Према подацима АПР-а, у Србији активно послује 3.000 предузећа чија је делатност производња намештаја, док више од 5.600 предузећа послује у области прераде дрвета. Извоз производа од дрвета, осим намештаја за 11 месеци 2022. године износио је 368 милиона долара и већи је за 12% у односу на исти период претходне године, док је извоз намештаја од дрвета износио 323 милиона долара и повећан је за 6,8%. БДП дрвне индустрије износи око 2,5%.

Сходно изазовима са којима се представници дрвно-прерађивачке индустрије суочавају, а у циљу решавања проблема недостатка кадрова, Служба за дуално образовање и образовне политике је у сарадњи са представницима аустријске компаније Blum у среду, 18. јануара, организовала састанак у просторијама Привредне коморе Србије. Скупу су, поред представника ПКС, присуствовали и представници Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација, Трговинског одељења Амбасаде Аустрије, Confindustria, као и представници 20 компанија које послују у области дрвно-прерађивачке индустрије.

Током састанка, представницима привреде представљен је дуални модел образовања,  процедура укључивања у реализацију овог вида средњег стручног образовања и указано је на  значај поменутог модела за привреду Републике Србије. Дискусија присутних ишла је у правцу начина на које се може радити на повећању заинтересованости ученика за образовним профилима столар, оператер за израду намештаја и техничар за обликовање намештаја и ентеријера, као и другим могућностима које би омогућиле да се привреда избори са изазовима и потешкоћама када је реч о обезбеђивању квалификованог стручног кадра.

У дуалном моделу образовања наведени профили су заступљени у Сремској Митровици, Крагујевцу, Краљеву, Лесковцу, Суботици, Ћуприји, Ужицу, Темерину, Врању и Београду, али се велики изазов огледа у малом броју ђака који се опредељују за школовање у оквиру ових профила.

Међу главним закључцима састанка истиче се потреба за иновирањем планова и програма наставе и учења за наведене профиле, а у правцу увођења дигиталних компетенција, имајући у виду све већу аутоматизацију и дигитализацију производних процеса и употребу софтверских решења у дрвно-прерађивачкој индустрији. Такође, један од закључака указује на потребу за интензивним радом на промоцији поменутих образовних профила како би ученици имали јасну слику о томе за шта се тачно школују и који су то бенефити који их очекују по завршетку школовања. Присутни су се сложили да је у времену пред нама потребно радити на додатном јачању јавно-приватног партнерства, као и на наставку опремања образовних институција савременом опремом, будући да је сарадња свих заинтересованих актера неопходан услов како би се привреда успешно носила са изазовима и потешкоћама које се пред њом налазе.

Поделите!