Početak prakse u okviru programa dualnog obrazovanja u kompaniji Eliksir Prahovo

Kompanija Eliksir Prahovo nastavlja uspešnu edukaciju učenika u dualnom obrazovanju i ove školske 2022/23. godine na osnovu potpisanog ugovora o upućivanju na učenje kroz rad sa  Tehničkom školom u Negotinu. Program dualnog obrazovanja započet prošle školske godine između Tehničke škole i Eliksira Prahovo, a sproveden uz podršku i zalaganje Tatjane Račić iz Privredne komore Zaječar, ulazi u novu etapu – učenici druge godine obrazovnih profila bravar-zavarivač i elektromonter mreža i postrojenja ovog septembra započeli su praksu u Eliksiru Prahovo.

Učenike su u pratnji profesora i direktora škole dočekali Maja Radulović, Zamenica Direktora društva, Zoran Dimitrijević, Direktor tehničkog sektora, kao i kolege Dragan Adamović, Električar III i Zoran Ratković, Bravar II, koji će mentorisati proces obrazovanja.

Usledila je obuka za bezbednost i zaštitu na radu koju je održao Aleksandar Marković, Inženjer specijalista BZR, dok su obuku iz zaštite od požara održali Saša Furnjigić, Specijalista preventive ZOP, sa kojim su đaci prošli uputstvo za postupanje u slučaju požara, kao i plan evakuacije, i Sanja Kukić, Supervizor ZOP, koja ih je upoznala sa više vrsta protivpožarnih aparata, njihovom namenom i načinom upotrebe. Nakon rešavanja pismenog testa, učenici su imali prilike da praktično primene znanje na pokaznoj vežbi u kojoj im je asistirao Ivan Ljubić, Vatrogasac-komandir. Za početak prakse, učenici su raspoređeni u radionicama shodno obrazovnom profilu koji pohađaju, a nakon uvodne faze sledi im i obilazak kompanijskih pogona.

Nastavak saradnje ozvaničen je podelom ugovora učenicima, a odmah naredne nedelje započela je i praksa, koju će učenici pohađati u kompaniji dva puta nedeljno. Podsećamo da je cilj programa unapređenje procesa školovanja u srednjim stručnim školama, a kompanija Eliksir Prahovo svojim uključenjem u ovom projektu nadograđuje tradiciju društveno odgovornog poslovanja uz promociju za kompaniju važnih, a deficitarnih zanimanja.

Podelite!