Добар одговор младих на потражњу привреде

Дугогодишње искуство у реализацји дуалног модела образовања у Србији показало је да је поменути образовни модел одлично решење којим се на дуже стазе може стати на пут недостатку квалификованог стручног кадра за занимања из готово свих грана привреде.

85% места које је привреда понудила за школовање по дуалном моделу образовања, за школску 2023/2024. годину, попуњено је после првих кругова уписа.

За наредну 2023/2024. школску годину, привреда Србије исказала је потребу за пријем више од 4200 ученика на учење кроз рад, док је Конкурсом за упис ученика одобрено 3700 места. Ученици су могли да изаберу један од 73 образовна профила, прилагођена за реализацију по дуалном моделу образовања, из чак 10 подручја рада. Након реализованог уписа, први резултати показују да су будући средњошколци позитивно одговорили на захтеве привреде за реализацију учења кроз рад, с обзиром да се нешто преко 3000 ученика определило за овакав начин школовања.

У односу на укупан број одобрених места за упис по дуалном моделу образовања, највећи проценат (преко 40%) будућих ђака се определио за образовне профиле из области машинства и обраде метала, а међу профилима који су највише уписани се истичу бравар-заваривач, механичар моторних возила, техничар за компјутерско управљање ЦНЦ машина, као и оператер машинске обраде резањем. Висок проценат уписаних ученика током ових кругова уписа приметан је и у области трговине, угоститељства и туризма (око 15%), као и у подручју рада електротехника (око 17%), где се издвајају образовни профили попут електричара, монтера телекомуникационих мрежа, али и техничара мехатронике. Такође, приметно је да ученици ове године показују већу заинтересованост за упис профила из области текстилства, те се добар део ђака (нешто преко 10 %) определио за стицање практичних знања и вештина за профиле попут модног кројача, техничара моделара одеће и индустријског кројача.

Регионално гледано, од септембра највише нових „дуалних“ ученика биће у региону града Београда (око 28% уписаних ученика) и то највише у подручјима рада – машинство и обрада метала, саобраћај и електротехника. У региону Шумадије и Западне Србије укупно је 26,7% уписаних ученика, а због туристичког потенцијала тог дела наше земље, велика је потражња ученика и привреде за профилима конобар, кувар, трговац, кулинарски техничар и туристички техничар. Од укупног броја уписаних ученика, у Војводини ће од септембра бити 26,1% нових ученика по дуалном моделу образовања, а веома интересантан податак ове године је да је велики број ученика изабрао да се школује за један од профила у области пољопривреде. На територији Јужне и Источне Србије је 18,2% уписаних ученика. Оно што се и очекивало узимајући у обзир традицију тог дела Србије, велики број ученика определио се за профиле из области текстилства. Од наредне школске године, одређени број ученика школоваће се по дуалном моделу образовања у области машинства и у региону Косова и Метохије.

Наведени подаци говоре у прилог томе да ученици из године у годину показују све већу заинтересованост за профилима из делокруга стручног образовања, што могу бити охрабрујући подаци за привреду наше земље која се налази у непрестаној потрази за квалификованим стручним кадром.

Поред бенефита које дуално образовање нуди привреди, овакав начин школовања доноси многобројне предности и самим ученицима који се за њега одлуче. Некe од кључних погодности дуалног модела образовања јесу то што је дуално образовање пружа прилику за школовање за многобројна перспективна занимања, као и то што овај модел нуди могућност запослења одмах након завршене средње школе, али и новчану накнаду за сваки проведени сат у компанији. Поред тога, ученици имају прилику да уче у најсавременијем радном окружењу од искусних колега, што је гаранција сигурног квалитета обуке ученика.

Поделите!