Česta pitanja

Česta pitanja2022-07-25T13:35:34+01:00
Kako mogu da se upišem na dualni obrazovni profil?2022-04-11T11:35:36+01:00

Informacije o upisu možeš da pronađeš u odeljku Informacije o upisu u učeničkoj sekciji, a ostale informacije možeš da pronađeš u Vodiču za učenike i roditelje.

Koja je razlika između klasičnog i dualnog modela obrazovanja?2022-04-19T08:32:07+01:00

Za razliku od klasičnog, u dualnom modelu obrazovanja praktično deo nastave obavezno se odvija u kompanijama. Takođe, mnogo više praktične nastave se realizuje u dualnom modelu, a odlična vest je i ta što si plaćen za svaki sat koji provedeš na učenju kroz rad u kompaniji. Još jedna razlika je u tome što u dualnom modelu obrazovanja na kraju školovanja dobijaš i dodatak diplomi u kome se nalaze informacije o obavljenom praktičnom delu nastave.

Kako da znam da li je dualni model obrazovanja prava stvar za mene?2022-04-09T11:11:59+01:00

Neophodno je da se prvo dobro raspitaš koje su to specifičnosti dualnog modela obrazovanja, kao i koja je razlika između klasičnog i dualnog modela. Izbor srednje škole je i te kako složen zadatak, jer tokom osnovne škole još uvek možda nemaš dovoljno predstave o tome šta je najbolji izbor za tebe, dok roditelji ne mogu baš uvek pronaći najadekvatnije rešenje za tebe. Upravo zbog toga u osnovnim školama postoji program profesionalne orijentacije, koji dosta može da ti pomogne u samom procesu odlučivanja o upisu u srednju školu. Takođe, i tokom srednje škole postoji sličan program podrške učenicima za koji su zaduženi timovi za karijerno vođenje i savetovanje. Ukoliko te interesuje nešto više o ovoj temi, klikni ovde za više informacija.

Koje obrazovne profile mogu da upišem po dualnom modelu obrazovanja?2022-10-25T09:47:56+01:00

Čak 72 obrazovna profila iz različitih oblasti se realizuje po dualnom modelu obrazovanja a spisak svih obrazovnih profila možeš da pogledaš ovde.

Da li u mom mestu mogu da upišem školu po dualnom modelu obrazovanja?2022-04-11T11:36:59+01:00

Ukoliko postoji škola u kojoj se realizuju obrazovni profili po dualnom modelu, nema nikakve prepreke za tebe. Spisak svih škola iz tvog mesta koje učestvuju u realizaciji dualnog modela obrazovanja možeš da pogledaš ovde. Informacije o samoj proceduri upisa, kao i ostale informacije vezane za dualno obrazovanje možeš da pronađeš u Vodiču za učenike i roditelje.

Koje kompanije učestvuju u programu dualnog obrazovanja i gde mogu da vidim spisak istih?2022-04-09T11:17:23+01:00

Čak 700 kompanija učestvuje u modelu dualnog obrazovanja, a spisak svih kompanija možeš da pogledaš ovde.

Koliko ću vremena provoditi u kompaniji?2022-04-09T11:19:22+01:00

Broj časova praktične nastave zavisi od toga koji si razred srednje škole, te u kompaniji možeš da provodiš jedan, dva ili tri dana tokom radne nedelje. U slučaju dualnog obrazovanja učenje kroz rad se obavezno realizuje u kompanijama, dok se u školi može realizovati najviše 25% časova učenja kroz rad predviđenih planom i programom nastave i učenja. Takođe, važno je napomenuti da dnevno maksimalno možeš provoditi 6 sati u kompaniji, odnosno 30 sati nedeljno, u skladu sa planom i programom nastave i učenja.

Kada krećem na praktičan deo nastave, odnosno da li učenje kroz rad kreće od prve godine?2022-04-09T11:19:50+01:00

U zavisnosti od toga koji obrazovni profil odabereš, od toga zavisi i to da li ćeš od samog starta krenuti sa odlascima na praktični deo nastave. Za neke obrazovne profile učenje kroz rad počinje od prve godine srednje škole, a kod nekih tek kasnije. To zavisi od više faktora, ali to ne treba da te previše umara, te ti preporučujemo da pogledaš u delu koji se bavi obrazovnim profilima kod kojih praktični deo nastave počinje od samog starta.

Da li mi je pokriven trošak prevoza?2022-04-09T11:20:33+01:00

Da, kompanija ti isplaćuje nadoknadu koja pokriva stvarne troškove prevoza u visini cene karte u javnom saobraćaju, osim ukoliko kompanija nije obezbedila sopstveni prevoz od škole do mesta izvođenja učenja kroz rad i ukoliko prevoz nije obezbeđen na drugi način (npr. ukoliko bi lokalna samouprava plaćala prevoz).

Da li praktičan deo nastave traje i tokom leta?2022-04-09T11:21:01+01:00

Model dualnog obrazovanja ne podrazumeva da budeš na praktičnom delu nastave tokom letnjeg perioda, međutim postoji mogućnost da se dogovoriš sa predstavnicima kompanije da i preko leta dolaziš na dalje usavršavanje.

Da li mogu da se zaposlim kod poslodavca nakon završene srednje škole?2022-04-09T11:21:27+01:00

Važna stvar koju bi trebalo da znaš jeste da su ti nakon završetka srednje škole na raspolaganju dve opcije – da ostaneš da radiš u kompaniji ili da nastaviš sa daljim školovanjem. Ideja ovakvog modela obrazovanja je upravo da te osposobi za radne zadatke koji bi izvršavao ukoliko bi ostao/la u kompaniji da radiš.

Da li mogu da nastavim sa daljim školovanjem kad završim obrazovni profil po dualnom modelu?2022-04-09T11:21:55+01:00

Da, možeš da se upišeš na visokoškolsku ustanovu/fakultet ako si završio četvorogodišnji obrazovni profil. Takođe, ako si završio trogodišnji obrazovni profil, možeš da nastaviš školovanje, ali je potrebno da se opredeliš za smer na visokoškolskoj ustanovi iz istog područja rada u kom si stekao diplomu srednje škole, kao i da pre polaganja prijemnog ispita, položiš dopunske ispite.

Da li sam plaćen za praktičan deo nastave?2022-04-11T11:38:44+01:00

Da, svaki sat koji provedeš u kompaniji na učenju kroz rad biće ti plaćen. Više informacija o samom načinu plaćanja možeš da pronađeš u Vodiču za učenike i roditelje.

Kako funkcioniše raspoređivanje učenika po kompanijama?2022-04-09T11:23:24+01:00

Raspoređivanje učenika je proces u kome učestvuju škole, kompanije i učenici nakon samog upisa učenika u srednju školu. Postoji više koraka prilikom samog raspoređivanja, a tokom ovog procesa imaš priliku da biraš kompaniju u kojoj bi voleo da obavljaš učenje kroz rad. To je ujedno i najvažniji deo procesa selekcije, jer se nakon intervjua koji kompanija obavi sa tobom popunjava lista želja. Kako bi se detaljnije upoznao sa svim koracima prilikom raspoređivanja, klikni ovde.

Da li sklapam neki ugovor sa kompanijom?2022-04-11T11:41:27+01:00

Da, pre nego što kreneš da ideš u kompaniju u kojoj ćeš obavljati praktičan deo nastave, potrebno je da sklopiš ugovor o učenju kroz rad sa kompanijom, a tek nakon toga si spreman za prve izazove koji te očekuju. Ugovor se potpisuje kako bi tvoje učenje kroz rad prošlo u najboljem mogućem redu, a tamo je takođe definisano koja su tvoja prava kao i koje su to obaveze koje te očekuju na učenju kroz rad. Ukoliko te interesuje kako izgleda ugovor i šta sve sadrži, primer ugovora možeš da pogledaš ovde.

Da li imam mentora tokom učenja kroz rad?2022-04-09T11:24:39+01:00

Da, model dualnog obrazovanja podrazumeva mentorsku podršku, što znači da će ti biti dosta lakše da savladaš prve prepreke koje su pred tobom. Odlična vest za tebe jeste da mentorsku podršku imaš i u kompaniji, ali i u školi koju si upisao. U školi će ti na raspolaganju biti koordinator za učenje kroz rad, a u kompaniji će ti oko svega pomagati licencirani instruktor dualnog obrazovanja. Oni će ti biti tu za tebe šta god da ti je potrebno, što ti dosta olakšava čitav proces učenja. U slučaju da ti je potrebna podrška koja se tiče tvojih budućih karijernih koraka, podsećamo te da ti je tokom srednje škole na raspolaganju i tim za karijerno vođenje i savetovanje.

Koja je uloga koordinatora, a koja instruktora u dualnom obrazovanju?2022-04-09T11:25:23+01:00

Koordinator učenja kroz rad je osoba koja je zaposlena u srednjoj stručnoj školi, a zadatak koordinatora je da u saradnji sa instruktorom planira, prati, realizuje i vrednuje učenje kroz rad kod poslodavca. Učenik u svakom trenutku može da se obrati svom koordinatoru za bilo kakvu vrstu podrške koja mu je potrebna.

Instruktor je osoba zaposlena u kompaniji koja neposredno obezbeđuje da se tokom učenja kroz rad sprovode sadržaji propisani planom i programom nastave i učenja i odgovorna je da učenici steknu predviđene kompetencije za zanimanje za koje se učenik školuje. Instruktor je tvoja podrška sve vreme dok si na procesu učenja kroz rad u kompaniji, tako da ti je dostupan u svakom trenutku za bilo kakvu nedoumicu ili pomoć koja ti je potrebna.

Instruktor i koordinator učenja kroz rad imaju važne uloge u sprovođenju učenja kroz rad. Oni su u direktnom kontaktu sa učenicima, a od njihove međusobne saradnje zavisi uspešna realizacija mnogih aspekata dualnog obrazovanja.

Šta je Plan realizacije učenja kroz rad?2022-07-25T13:55:26+01:00

Plan realizacije učenja kroz rad predstavlja dokument koji zajedno kreiraju koordinator učenja kroz rad i instruktor, a služi za planiranje učenja kroz rad u kompaniji. On sadrži opis aktivnosti, mesto i dinamiku ostvarivanja učenja kroz rad. Tvoj instruktor u kompaniji je zadužen za to da se ovaj plan primenjuje tokom tvoje praktične nastave, kako bi stekao kompetencije za određeno zanimanje. Ukoliko te interesuje kako igleda deo Plana realizacije učenja kroz rad, možeš da pogledaš ovde.

Koliko učenika je prošlo kroz dualni model obrazovanja?2022-04-09T11:28:46+01:00

Kroz dualni model obrazovanja prošlo je više od 10,500 učenika, među kojima su oni koji su već završili školovanje, kao i oni čiji je status još uvek aktuelan, odnosno još uvek su u srednjoj školi. Trend je takav da svake godine raste interesovanje, ali i broj upisanih učenika po dualnom modelu obrazovanja, tako da ti savetujemo da se što pre detaljno raspitaš o tome kako funkcioniše upis. Više o tome možeš da pročitaš ovde.

Go to Top