Продужен рок за укључивање послодаваца у дуални модел образовања

Због великог интересовања, рок за пријаву за укључивање послодаваца у дуално образовање продужен је до 15. децембра 2022. године.

„У претходном периоду Привредна комора Србије релизовала је интензивну кампању анимирања послодаваца за укључивање у дуални модел образовања и одржала је значајан број индивидуалних састанака са заинтересованим послодавцима. Имајући у виду чињеницу да захтеви још увек пристижу, компанијама смо дали могућност да се пријављују до половине децембра“, објашњава Мирјана Ковачевић, руководилац Центра за дуално образовање и образовне политике Привредне коморе Србије.

И ове године традицонално је највеће интересовање међу послодавцима за образовним профилима из подручја машинства и обраде метала, електротехнике, као и угоститељства, али је приметан пораст заинтересованости за профилима из подручја шумарства и обраде дрвета.

Послодавци се пријављују путем специјализованог веб портала Привредне коморе Србије http://portal.dualnoobrazovanje.rs/  на којем креирају профил компаније и на једноставан начин, у три корака, подносе пријаву за укључивање у модел дуалног образовања.

Ковачевић подсећа да компанија укључивањем у дуални модел образовања има могућности да стекне квалификован и обучен кадар спреман да се одмах укључи у процес рада и тиме знатно смањи трошкове за обучавање радне снаге. Ученици у дуалном образовању у зависности од образовног профила проводе одређени број дана у компанији, чиме се код њих развија осећај припадности, усваја се пословна клима и јача поверење између ученика и послодавца, што накнадно води ка сарадњи на обострано задовољство.

Од следеће, школске 2023/2024. године, у понуди за реализацију по дуалном моделу налази се и осам нових образовних профила: електротехничар енергетике, техничар друмског саобраћаја, техничар дизајна графике, наутички техничар-речни смер, техничар грејања и климатизације, цвећар-вртлар, техничар хортикултуре и тапетар-декоратер.

Заинтересовани послодавци могу се пријавити овде.

Поделите!