Неопходно је да инструктор (лице запослено код послодавца које испуњава потребне услове) одслуша педагошко-дидактичку обуку, у трајању од 40 сати, који огранизује Привредна комора Србије. По завршетку обуке полаже се испит за инструкторе и након положеног испита лице стиче лиценцу за инструктора у дуалном образовању. Више информација о инструкторима у дуалном образовању и распореду обука можете добити овде