Чак 67 образовних профила из различитих научних области се реализује по дуалном моделу образовања, а списак свих образовних профила можеш да погледаш овде.