Чак 72 образовна профила из различитих области се реализује по дуалном моделу образовања а списак свих образовних профила можеш да погледаш овде.