Развој модела дуалног образовања заједнични је циљ више институција. Министарство просвете, науке и технолошког развоја задужено је за мониторинг над спровођењем Закона о дуалном образовању, израду плана уписа у средње школе, наставних планова и програма (за које је задужен Завод за унапређивање образовања и васпитања).