Ради спровођења дуалног образовања на националном нивоу успостављено је институционално партнерство и сарадња између Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Привредне коморе Србије и Завода за унапређивање образовања и васпитања.