Да, можеш да се упишеш на високошколску установу/факултет ако си завршио четворогодишњи образовни профил. Такође, ако си завршио трогодишњи образовни профил, можеш да наставиш школовање, али је потребно да се определиш за смер на високошколској установи из истог подручја рада у ком си стекао диплому средње школе, као и да пре полагања пријемног испита, положиш допунске испите.