Да, компанија ти исплаћује надокнаду која покрива стварне трошкове превоза у висини цене карте у јавном саобраћају, осим уколико компанија није обезбедила сопствени превоз од школе до места извођења учења кроз рад и уколико превоз није обезбеђен на други начин (нпр. уколико би локална самоуправа плаћала превоз).