Вести и најаве

Дуално образовање ће значајно унапредити квалитет кадрова post featured image
23.09

Дуално образовање ће значајно унапредити квалитет кадрова

Од ове школске године дуално стручно образовање почиње да се спроводи у складу са Законом о дуалном образовању што подразумева нова правила понашања за све учеснике.

Шта то конкретно значи, односно каква права, обавезе и одговорност намеће законодавни оквир, у разговору за Данас открива Мирјана Kовачевић, руководилац Центра за едукацију, дуално образовање и образовне политике Привредне коморе Србије.

– Закон обавезује послодавце укључене у дуално образовање да имају обучене инструкторе, који ће директно радити са ученицима. Инструктор може да буде запослен у компанији, или да самостално обавља делатност. Од њега се очекује да поседује радно искуство од најмање три године у одговарајућем занимању, или групи занимања за која се ученик школује и да има њамање исти ниво образовања за одговарајући образовни профил за који се ученик школује.

Инструктор пролази обуку коју организује ПKС, а која се у највећој мери односи на стицање педагошко психолошких и методичко дидактичких вештина за рад са ученицима. Лиценца важи на лично име инструктора и нема ограничан рок трајања. Привредна комора проверава да ли компаније испуњавају услове за извођење учења кроз рад прописане Законом и пратећим правилницима. Провером тих услова бавиће се и Kомисија за утврђивање испуњености услова за извођење учења кроз рад код послодавца чији ће чланови периодично посећивати компаније и давати мишљење у вези са захтевима који се тичу простора, опреме, обученести инструктора…
Усвојен је и Правилник о организацији, саставу и начину рада Kомисије који је објављен у Службеном гласнику РС број 46, од 15. јуна 2018 – објашњава Мирјана Kовачевић и додаје да ће од септембра 2019. у рад бити пуштен веб портал који ће, осим што има информативни карактер, бити и радна платформа на којој ће компаније моћи да подносе захтеве за обукама инструктора, за акредитацијом, изјаве о намерама…

Саговорница Данаса подсећа да се од прошле године компаније у дуално образовање укључују кроз процес планирања уписа у средње школе, а активности у вези с тим започињу у новембру за наредну школску годину. Тада послодавци потписују Изјаву о намери – документ којим дефинишу потребу за одређеним образовним профилом, односно потребним кадром у својим компанијама, као и броју ученика којима могу да обезбеде учење кроз рад. Изјава о намери представља основ за доношење одлуке који ће образовни профили, као и број ученика, бити одобрени школама у прецизно утврђеним општинама/градовима. Изјава о намерама подноси се Привредној комори Србије.

Уз опаску да је дуални модел стручног образовања у Србији уведен на иницијативу привредника, јер је препознат као начин за обезбеђивање функционалног знања и развој вештина младих током школовања, Мирјана Kовачевић истиче да су искуства компанија изузетно позитивна и у том контексту наводи податак да се више од 60 одсто ученика обухваћених дуалним образовањем запослило у компанијама у којима су били на пракси.

Наглашава, такође, да захваљући дуалном образовању послодавци могу да врше селекцију кадрова које ће запослити, али и оних у чије ће даље образовање улагати, „што значи да ће дуално образовање значајано унапредити квалитет кадрова“. Треба, такође, нагласити да се профили за дуално образовање утврђују у складу са потребама привредника, као и њиховим капацитетима да омогуће учење кроз рад. У овом тренутку актуелне су иницијативе привредника из текстилне индустрије да се припреме профили моделар одеће и текстилни техничар, док из хемијске индустрије стижу захтеви за профилима релевантним за производњу и прераду пластике.
Занимљиво је да је ПKС успоставила добру сарадњу са Привредном комором Аустрије која подржава модернизацију не само постојећих образовних профила, већ и развој нових какав је, рецимо, е-трговац. Финансијску подршку реализацији те сарадње даје Аустријска развојна агенција (АДА) кроз пројекат „Развој дуалног образовања у Србији“. На питање колико су искуства ПK Аустрије у области дигитализације привреде и дуалног образовања, примењива у нашој пракси саговорница Данаса каже да су у Аустрији већ започете активности на дигитализацији дуалних образовних профила, као и да ће та искуства бити примењена у Србији.

– За сада су развијена два нова профила: е-трговац и дизајнер веб апликације (кодер), али се акценат ставља на развој нових компетенција од значаја за дигитализацију попут нових метода рада у грађевинарству услед дигитализације области мерења и контроле. Реч је о тзв. компетенцијама будућности, које захтевају базична знања из програмирања, заштите података, рада са и у оквиру различитих апликација, али и укључивање социјалних компетенција, као што су нове комуникационе вештине, сарадња, критичко размишљање, креативност, иновативност (вештине 21. века). У плану је и успостављање виртуелне платформе за учење, која ће младима омогућити да буду у току са могућностима и начинима стицања и развоја дигиталних вештина – закључује Мирјана Kовачевић.

Обавезе и права послодаваца
Доста полемике у јавности изазива минимални износ накнаде коју би послодавац требало да исплаћује ученицима који се образују кроз рад.
– Kомпаније су у обавези да ученицима плаћају трошкове топлог оброка, као и превоза, затим осигурање за случај повреде на раду, као и минималну новчану накнаду која износи 70 одсто минималне цене рада по сату. С друге стране, послодавци који учествују у реализацији дуалног образовања ослобођени су плаћања пореза на доходак грађана (по стопи од 20 одсто), али нису ослобођени обавеза плаћања доприноса за случај повреде на раду (по стопи до четири одсто) и професионалне болести (по стопи од два одсто), за ученике и студенте који се налазе на професионалној пракси, или практичној настави – објашњава саговорница Данаса.

На практичној настави више од 6.000 ученика
Дуалним образовањем до сада су била обухваћена 33 образовна профила, за које се у 80 школа (у 52 града/општина) и око 600 компанија, школује око 4.500 ученика. Процењује се да ће од септембра 2019. године, 6.290 ученика (3.500 старих и 2.790 нових) похађати теоријску наставу у једној од 72 школе, док ће се практични део наставе за један од 36 дуалних профила обављати у 880 компанија (600 старих и 280 нових). Реч је о друштвено одговорним компанијама, које бележе добре пословне резултате и располажу савременом опремом за производњу и пружање услуга, што квалитет образовања подиже на висок ниво – истиче Мирјана Kовачевић.

Чланак преузет са: https://www.danas.rs/drustvo/dualno-obrazovanje-ce-znacajano-unaprediti-kvalitet-kadrova/

Позив привредницима за 4. тематску недељу “Експо 2020 Дубаи” – „Знање и учење“

Прочитај више

Одржани секторски састанци

Прочитај више
Овај сајт користи колачиће ради пружања бољег корисничког искуства и функционалности. Детаљније