Регистри

Законом о дуалном образовању Привредна комора Србије обавезна је да води и редовно ажурира Регистар послодаваца за које је утврђено да испуњавају услове за извођење учења кроз рад, као и Регистар уговора о дуалном образовању. Ови послови Законом су Привредној комори Србије дати као поверени послови.

Регистар послодаваца
Регистар уговора
Ресетуј филтер

Деловодни број уговора

Назив школе

Назив послодавца

Образовни профил

Овај сајт користи колачиће ради пружања бољег корисничког искуства и функционалности. Детаљније