Регистри

Законом о дуалном образовању Привредна комора Србије обавезна је да води и редовно ажурира Регистар послодаваца за које је утврђено да испуњавају услове за извођење учења кроз рад, као и Регистар уговора о дуалном образовању. Ови послови Законом су Привредној комори Србије дати као поверени послови.

Регистар послодаваца
Регистар уговора
Ресетуј филтер

Назив послодавца

Образовни профил

Број потврде

Назив послодавца

Mercator S doo Novi Sad

Образовни профил

Трговац

Број потврде

AK100001

Детаљи
Матични број

06886671

Име и презиме одговорног лица

Ентони Сошић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Mercator S doo Novi Sad

Образовни профил

Месар

Број потврде

AK100156

Детаљи
Матични број

06886671

Име и презиме одговорног лица

Ентони Сошић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

dm drogerie markt

Образовни профил

Трговац

Број потврде

AK100002

Детаљи
Матични број

17411195

Име и презиме одговорног лица

Алехандра Оливера Кориши

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

dm drogerie markt

Образовни профил

Техничар за логистику и шпедицију

Број потврде

AK100154

Детаљи
Матични број

17411195

Име и презиме одговорног лица

Алехандра Оливера Кориши

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Vip mobile

Образовни профил

Трговац

Број потврде

AK100003

Детаљи
Матични број

20220023

Име и презиме одговорног лица

Дејан Турк

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Lidl Srbija KD

Образовни профил

Трговац

Број потврде

AK100004

Детаљи
Матични број

20699264

Име и презиме одговорног лица

Драган Чигоја

Функција одговорног лица

заступник


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Delhaize Serbia

Образовни профил

Трговац

Број потврде

AK100005

Детаљи
Матични број

17569171

Име и презиме одговорног лица

Jesper Gronnegaard Lauridsen

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Boss Subotica

Образовни профил

Кувар

Број потврде

AK100006

Детаљи
Матични број

53470157

Име и презиме одговорног лица

Јудит Чакањ

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Boss Subotica

Образовни профил

Конобар

Број потврде

AK100007

Детаљи
Матични број

53470157

Име и презиме одговорног лица

Јудит Чакањ

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Boss Subotica

Образовни профил

Пекар

Број потврде

AK100008

Детаљи
Матични број

53470157

Име и презиме одговорног лица

Јудит Чакањ

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Boss Subotica

Образовни профил

Посластичар

Број потврде

AK100009

Детаљи
Матични број

53470157

Име и презиме одговорног лица

Јудит Чакањ

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Доо Термовент СЦ Темерин

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100010

Детаљи
Матични број

08144249

Име и презиме одговорног лица

Александар Црногорац

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Доо Термовент СЦ Темерин

Образовни профил

Оператер машинске обраде

Број потврде

AK100011

Детаљи
Матични број

08144249

Име и презиме одговорног лица

Александар Црногорац

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Steinemann doo Bački Jarak

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100012

Детаљи
Матични број

08670277

Име и презиме одговорног лица

Горан Миловић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Steinemann doo Bački Jarak

Образовни профил

Оператер машинске обраде

Број потврде

AK100013

Детаљи
Матични број

08670277

Име и презиме одговорног лица

Горан Миловић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

ФКЛ доо Темерин

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100014

Детаљи
Матични број

08115893

Име и презиме одговорног лица

Андреи Пешков

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

ФКЛ доо Темерин

Образовни профил

Оператер машинске обраде

Број потврде

AK100015

Детаљи
Матични број

08115893

Име и презиме одговорног лица

Андреи Пешков

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

ФКЛ доо Темерин

Образовни профил

Електричар

Број потврде

AK100265

Детаљи
Матични број

08115893

Име и презиме одговорног лица

Андреи Пешков

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

04/08/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Енерготехника-Јужна Бачка ДОО

Образовни профил

Електричар

Број потврде

AK100016

Детаљи
Матични број

20001917

Име и презиме одговорног лица

Илија Лабус

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Енерготехника-Јужна Бачка ДОО

Образовни профил

Електромонтер мрежа и постројења

Број потврде

AK100017

Детаљи
Матични број

20001917

Име и презиме одговорног лица

Илија Лабус

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Струја доо Нови Сад

Образовни профил

Електричар

Број потврде

AK100018

Детаљи
Матични број

08024146

Име и презиме одговорног лица

Небојша Дошен

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Струја доо Нови Сад

Образовни профил

Електромонтер мрежа и постројења

Број потврде

AK100019

Детаљи
Матични број

08024146

Име и презиме одговорног лица

Небојша Дошен

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Енергоглобал доо Футог

Образовни профил

Електричар

Број потврде

AK100020

Детаљи
Матични број

20650800

Име и презиме одговорног лица

Миодраг Сакић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Енергоглобал доо Футог

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100051

Детаљи
Матични број

20650800

Име и презиме одговорног лица

Миодраг Сакић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Енергоглобал доо Футог

Образовни профил

Индустријски механичар

Број потврде

AK100263

Детаљи
Матични број

20650800

Име и презиме одговорног лица

Миодраг Сакић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

04/08/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

ИГМ Младост доо

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100023

Детаљи
Матични број

07139632

Име и презиме одговорног лица

Милош Терзић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

ИГМ Младост доо

Образовни профил

Индустријски механичар

Број потврде

AK100021

Детаљи
Матични број

07139632

Име и презиме одговорног лица

Милош Терзић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

ИГМ Младост доо

Образовни профил

Руковалац грађевинском механизацијом

Број потврде

AK100022

Детаљи
Матични број

07139632

Име и презиме одговорног лица

Милош Терзић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Falke Serbia doo Leskovac

Образовни профил

Индустријски механичар

Број потврде

AK100025

Детаљи
Матични број

20621583

Име и презиме одговорног лица

Thomas Martin Krüger

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Falke Serbia doo Leskovac

Образовни профил

Модни кројач

Број потврде

AK100024

Детаљи
Матични број

20621583

Име и презиме одговорног лица

Thomas Martin Krüger

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Falke Serbia doo Leskovac

Образовни профил

Техничар мехатронике

Број потврде

AK100026

Детаљи
Матични број

20621583

Име и презиме одговорног лица

Thomas Martin Krüger

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Jeanci Serbia doo

Образовни профил

Модни кројач

Број потврде

AK100027

Детаљи
Матични број

20696460

Име и презиме одговорног лица

Taner Buyukcan

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

DN Company KD

Образовни профил

Оператер за израду намештаја

Број потврде

AK100028

Детаљи
Матични број

17547852

Име и презиме одговорног лица

Ненад Величковић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Yumco AD Vranje

Образовни профил

Модни кројач

Број потврде

AK100192

Детаљи
Матични број

07105720

Име и презиме одговорног лица

Бранислав Трајковић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

09/12/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Autostop interiors

Образовни профил

Модни кројач

Број потврде

AK100031

Детаљи
Матични број

20862483

Име и презиме одговорног лица

Лазар Стојковић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

G.N. Komerc-inženjering doo Vladičin Han

Образовни профил

Оператер за израду намештаја

Број потврде

AK100032

Детаљи
Матични број

17552686

Име и презиме одговорног лица

Горан Алексић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

МБУ Метал Богдање

Образовни профил

Оператер машинске обраде

Број потврде

AK100033

Детаљи
Матични број

20447290

Име и презиме одговорног лица

Бојан Дигић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

ППТ Наменска АД

Образовни профил

Оператер машинске обраде

Број потврде

AK100035

Детаљи
Матични број

07623950

Име и презиме одговорног лица

Анђелка Атанасковић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

ППТ Наменска АД

Образовни профил

Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина

Број потврде

AK100036

Детаљи
Матични број

07623950

Име и презиме одговорног лица

Анђелка Атанасковић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Robert Bosch

Образовни профил

Индустријски механичар

Број потврде

AK100037

Детаљи
Матични број

20148241

Име и презиме одговорног лица

Andreas Peter Richter

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Robert Bosch

Образовни профил

Техничар мехатронике

Број потврде

AK100229

Детаљи
Матични број

20148241

Име и презиме одговорног лица

Andreas Peter Richter

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

21/02/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

14 октобар

Образовни профил

Оператер машинске обраде

Број потврде

AK100038

Детаљи
Матични број

21178772

Име и презиме одговорног лица

Александар Васиљевић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

14 октобар

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100039

Детаљи
Матични број

21178772

Име и презиме одговорног лица

Александар Васиљевић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Реметал ДОО

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100040

Детаљи
Матични број

20154942

Име и презиме одговорног лица

Милан Груборовић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Реметал ДОО

Образовни профил

Оператер машинске обраде

Број потврде

AK100312

Детаљи
Матични број

20154942

Име и презиме одговорног лица

Милан Груборовић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

09/09/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Conpro M DOO

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100041

Детаљи
Матични број

21032875

Име и презиме одговорног лица

Момчило Маричић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

3 Latox int DOO

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100042

Детаљи
Матични број

20870745

Име и презиме одговорног лица

Franco Luigi Maiandi

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

3 Latox int DOO

Образовни профил

Оператер машинске обраде

Број потврде

AK100310

Детаљи
Матични број

20870745

Име и презиме одговорног лица

Franco Luigi Maiandi

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

09/09/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Аутоцентар Д&Д

Образовни профил

Механичар моторних возила

Број потврде

AK100043

Детаљи
Матични број

60502862

Име и презиме одговорног лица

Дараж Денеш

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Tipex AS DOO

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100044

Детаљи
Матични број

08337187

Име и презиме одговорног лица

Слободан Андрић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Tipex AS DOO

Образовни профил

Оператер машинске обраде

Број потврде

AK100313

Детаљи
Матични број

08337187

Име и презиме одговорног лица

Слободан Андрић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

09/09/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Бечејпревоз ДОО

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100045

Детаљи
Матични број

08117314

Име и презиме одговорног лица

Бојан Ђуровић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Бечејпревоз ДОО

Образовни профил

Механичар моторних возила

Број потврде

AK100122

Детаљи
Матични број

08117314

Име и презиме одговорног лица

Бојан Ђуровић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Институт за ратарство и повртарство

Образовни профил

Механичар моторних возила

Број потврде

AK100046

Детаљи
Матични број

08055092

Име и презиме одговорног лица

Светлана Балешевић Тубић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Институт за ратарство и повртарство

Образовни профил

Оператер за израду намештаја

Број потврде

AK100287

Детаљи
Матични број

08055092

Име и презиме одговорног лица

Светлана Балешевић Тубић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

03/09/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Институт за ратарство и повртарство

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100288

Детаљи
Матични број

08055092

Име и презиме одговорног лица

Светлана Балешевић Тубић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

03/09/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Институт за ратарство и повртарство

Образовни профил

Оператер машинске обраде

Број потврде

AK100289

Детаљи
Матични број

08055092

Име и презиме одговорног лица

Светлана Балешевић Тубић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

03/09/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

ФПМ Агромеханика

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100047

Детаљи
Матични број

17448749

Име и презиме одговорног лица

Бранислав Рајић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

ФПМ Агромеханика

Образовни профил

Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина

Број потврде

AK100048

Детаљи
Матични број

17448749

Име и презиме одговорног лица

Бранислав Рајић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

ФПМ Агромеханика

Образовни профил

Оператер машинске обраде

Број потврде

AK100049

Детаљи
Матични број

17448749

Име и презиме одговорног лица

Бранислав Рајић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

АБЦ-ТЕСТ

Образовни профил

Механичар моторних возила

Број потврде

AK100050

Детаљи
Матични број

07658796

Име и презиме одговорног лица

Владан Танасковић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Knott-autoflex Yug DOO

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100052

Детаљи
Матични број

08803374

Име и презиме одговорног лица

Драган Кнежев

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Knott-autoflex Yug DOO

Образовни профил

Оператер машинске обраде

Број потврде

AK100053

Детаљи
Матични број

08803374

Име и презиме одговорног лица

Драган Кнежев

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Техника МБ ДОО

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100054

Детаљи
Матични број

20020563

Име и презиме одговорног лица

Марко Дондур

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Металпрофил

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100055

Детаљи
Матични број

50076890

Име и презиме одговорног лица

Атила Кубина

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Металпрофил

Образовни профил

Оператер машинске обраде

Број потврде

AK100056

Детаљи
Матични број

50076890

Име и презиме одговорног лица

Атила Кубина

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

ГП Градитељ НС ДОО

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100057

Детаљи
Матични број

08582165

Име и презиме одговорног лица

Љупко Калаба

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

ГП Градитељ НС ДОО

Образовни профил

Оператер основних грађевинских радова

Број потврде

AK100058

Детаљи
Матични број

08582165

Име и презиме одговорног лица

Љупко Калаба

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

ГП Градитељ НС ДОО

Образовни профил

Руковалац грађевинском механизацијом

Број потврде

AK100285

Детаљи
Матични број

08582165

Име и презиме одговорног лица

Љупко Калаба

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

03/09/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

ГП Градитељ НС ДОО

Образовни профил

Механичар моторних возила

Број потврде

AK100286

Детаљи
Матични број

08582165

Име и презиме одговорног лица

Љупко Калаба

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

03/09/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Еуро Прима ДОО

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100059

Детаљи
Матични број

08741905

Име и презиме одговорног лица

Светимир Чукић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Морандо СЗР

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100060

Детаљи
Матични број

50463249

Име и презиме одговорног лица

Борислав Бранковић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Нерос ДОО

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100061

Детаљи
Матични број

20504323

Име и презиме одговорног лица

Бојан Јешић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Нерос ДОО

Образовни профил

Оператер машинске обраде

Број потврде

AK100311

Детаљи
Матични број

20504323

Име и презиме одговорног лица

Бојан Јешић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

09/09/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

ЈКП Водовод и канализација

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100062

Детаљи
Матични број

08041083

Име и презиме одговорног лица

Гвозден Перковић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

ЈКП Водовод и канализација

Образовни профил

Механичар моторних возила

Број потврде

AK100063

Детаљи
Матични број

08041083

Име и презиме одговорног лица

Гвозден Перковић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Ferocoop DOO

Образовни профил

Оператер машинске обраде

Број потврде

AK100064

Детаљи
Матични број

21335479

Име и презиме одговорног лица

Горан Бошковић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Ferocoop DOO

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100264

Детаљи
Матични број

21335479

Име и презиме одговорног лица

Горан Бошковић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

04/08/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Картотекстил СЗТР

Образовни профил

Модни кројач

Број потврде

AK100065

Детаљи
Матични број

51456220

Име и презиме одговорног лица

Миленко Саџаков

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Агрос КБ ДОО

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100066

Детаљи
Матични број

20481846

Име и презиме одговорног лица

Бранислав Крцуновић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Пештан

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100067

Детаљи
Матични број

07652992

Име и презиме одговорног лица

Радован Грујовић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Пештан

Образовни профил

Оператер машинске обраде

Број потврде

AK100068

Детаљи
Матични број

07652992

Име и презиме одговорног лица

Радован Грујовић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Trace Srbija

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100069

Детаљи
Матични број

07133812

Име и презиме одговорног лица

Предраг Спасов

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Trace Srbija

Образовни профил

Руковалац грађевинском механизацијом

Број потврде

AK100070

Детаљи
Матични број

07133812

Име и презиме одговорног лица

Предраг Спасов

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Trace Srbija

Образовни профил

Оператер основних грађевинских радова

Број потврде

AK100071

Детаљи
Матични број

07133812

Име и презиме одговорног лица

Предраг Спасов

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

HSV

Образовни профил

Оператер основних грађевинских радова

Број потврде

AK100072

Детаљи
Матични број

20234407

Име и презиме одговорног лица

Јован Цветковић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

HSV

Образовни профил

Руковалац грађевинском механизацијом

Број потврде

AK100073

Детаљи
Матични број

20234407

Име и презиме одговорног лица

Јован Цветковић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

АБ КОП

Образовни профил

Оператер основних грађевинских радова

Број потврде

AK100074

Детаљи
Матични број

56165550

Име и презиме одговорног лица

Перица Јовић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

АБ КОП

Образовни профил

Руковалац грађевинском механизацијом

Број потврде

AK100075

Детаљи
Матични број

56165550

Име и презиме одговорног лица

Перица Јовић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Delux Stil

Образовни профил

Оператер за израду намештаја

Број потврде

AK100076

Детаљи
Матични број

21245798

Име и презиме одговорног лица

Ивица Димитријевић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Панча Б

Образовни профил

Оператер за израду намештаја

Број потврде

AK100077

Детаљи
Матични број

61223266

Име и презиме одговорног лица

НемамоИме НемамоПрезиме

Функција одговорног лица

НекаБудеДиректор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Симпо

Образовни профил

Оператер за израду намештаја

Број потврде

AK100078

Детаљи
Матични број

07105681

Име и презиме одговорног лица

Слађан Дисић

Функција одговорног лица

Генерални директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Симпо

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100079

Детаљи
Матични број

07105681

Име и презиме одговорног лица

Слађан Дисић

Функција одговорног лица

Генерални директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Морава ентеријери

Образовни профил

Оператер за израду намештаја

Број потврде

AK100080

Детаљи
Матични број

06100015

Име и презиме одговорног лица

Саша Јовчић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Tina-trade

Образовни профил

Трговац

Број потврде

AK100081

Детаљи
Матични број

7654316

Име и презиме одговорног лица

Тијана Поповић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Станковић

Образовни профил

Трговац

Број потврде

AK100082

Детаљи
Матични број

17342681

Име и презиме одговорног лица

Саша Станковић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Tiffany production

Образовни профил

Модни кројач

Број потврде

AK100083

Детаљи
Матични број

6937276

Име и презиме одговорног лица

Боро Радоичић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

P...S...Fashion Design

Образовни профил

Модни кројач

Број потврде

AK100084

Детаљи
Матични број

20158468

Име и презиме одговорног лица

Предраг Пантовић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Microline

Образовни профил

Оператер машинске обраде

Број потврде

AK100085

Детаљи
Матични број

06114601

Име и презиме одговорног лица

Милорад Јовановић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Microline

Образовни профил

Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина

Број потврде

AK100086

Детаљи
Матични број

06114601

Име и презиме одговорног лица

Милорад Јовановић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

ППТ Петолетка

Образовни профил

Оператер машинске обраде

Број потврде

AK100087

Детаљи
Матични број

21161373

Име и презиме одговорног лица

Љубисав Панић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

ППТ Петолетка

Образовни профил

Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина

Број потврде

AK100088

Детаљи
Матични број

21161373

Име и презиме одговорног лица

Љубисав Панић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Europa

Образовни профил

Пекар

Број потврде

AK100089

Детаљи
Матични број

54354207

Име и презиме одговорног лица

Муса Фетахи

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Europa

Образовни профил

Посластичар

Број потврде

AK100090

Детаљи
Матични број

54354207

Име и презиме одговорног лица

Муса Фетахи

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

ATB Sever

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100091

Детаљи
Матични број

8067473

Име и презиме одговорног лица

Миле Тодоровић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

ATB Sever

Образовни профил

Електричар

Број потврде

AK100092

Детаљи
Матични број

8067473

Име и презиме одговорног лица

Миле Тодоровић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Минг ковачница

Образовни профил

Оператер машинске обраде

Број потврде

AK100093

Детаљи
Матични број

07583176

Име и презиме одговорног лица

Немања Маџаревић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Студентски центар Суботица

Образовни профил

Конобар

Број потврде

AK100094

Детаљи
Матични број

8082168

Име и презиме одговорног лица

Ранко Чуљковић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Студентски центар Суботица

Образовни профил

Кувар

Број потврде

AK100095

Детаљи
Матични број

8082168

Име и презиме одговорног лица

Ранко Чуљковић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Мирен

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100096

Детаљи
Матични број

08635536

Име и презиме одговорног лица

Ирена Малбашић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Пролеће

Образовни профил

Пекар

Број потврде

AK100097

Детаљи
Матични број

53468926

Име и презиме одговорног лица

Исен Мартинај

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Пролеће

Образовни профил

Посластичар

Број потврде

AK100098

Детаљи
Матични број

53468926

Име и презиме одговорног лица

Исен Мартинај

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Норма група југоисточна Европа

Образовни профил

Електричар

Број потврде

AK100099

Детаљи
Матични број

20684437

Име и презиме одговорног лица

Саша Враголић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

ContiTech Fluid

Образовни профил

Електричар

Број потврде

AK100100

Детаљи
Матични број

20759704

Име и презиме одговорног лица

Живко Топаловић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Фаркаш колачи

Образовни профил

Посластичар

Број потврде

AK100101

Детаљи
Матични број

63774448

Име и презиме одговорног лица

Јожеф Фаркаш

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Фаркаш колачи

Образовни профил

Пекар

Број потврде

AK100114

Детаљи
Матични број

63774448

Име и презиме одговорног лица

Јожеф Фаркаш

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Инфостуд 3

Образовни профил

Техничар за дигиталну графику и интернет обликовање

Број потврде

AK100102

Детаљи
Матични број

20175095

Име и презиме одговорног лица

Бранимир Гајић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Siemens

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100103

Детаљи
Матични број

17134965

Име и презиме одговорног лица

Udo Eichlinger

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Siemens

Образовни профил

Електричар

Број потврде

AK100104

Детаљи
Матични број

17134965

Име и презиме одговорног лица

Udo Eichlinger

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Holding korporacija Krušik ad

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100105

Детаљи
Матични број

7096364

Име и презиме одговорног лица

Владан Лукић

Функција одговорног лица

Генерални директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Inos Balkan

Образовни профил

Механичар моторних возила

Број потврде

AK100106

Детаљи
Матични број

7096593

Име и презиме одговорног лица

Мирјана Радић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Johnson Electric

Образовни профил

Оператер машинске обраде

Број потврде

AK100107

Детаљи
Матични број

20945028

Име и презиме одговорног лица

Саша Младеновић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Johnson Electric

Образовни профил

Електричар

Број потврде

AK100108

Детаљи
Матични број

20945028

Име и презиме одговорног лица

Саша Младеновић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Ju-tex SZTR

Образовни профил

Модни кројач

Број потврде

AK100109

Детаљи
Матични број

55454825

Име и презиме одговорног лица

Зоран Секулић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Рамонда Ртањ доо

Образовни профил

Туристичко-хотелијерски техничар

Број потврде

AK100110

Детаљи
Матични број

21452343

Име и презиме одговорног лица

Никола Јаковљевић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Пекара Бранковић

Образовни профил

Пекар

Број потврде

AK100111

Детаљи
Матични број

17430874

Име и презиме одговорног лица

Иван Николић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Житопек ад

Образовни профил

Пекар

Број потврде

AK100112

Детаљи
Матични број

7204124

Име и презиме одговорног лица

Милан Тодоровић

Функција одговорног лица

Генерални директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Дон Дон

Образовни профил

Пекар

Број потврде

AK100113

Детаљи
Матични број

20383399

Име и презиме одговорног лица

Алеш Мозетич

Функција одговорног лица

Директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Дон Дон

Образовни профил

Оператер у прехрамбеној индустрији

Број потврде

AK100139

Детаљи
Матични број

20383399

Име и презиме одговорног лица

Алеш Мозетич

Функција одговорног лица

Директор


Датум издавања потврде о акредитацији

01/10/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Орликон

Образовни профил

Оператер машинске обраде

Број потврде

AK100115

Детаљи
Матични број

55741433

Име и презиме одговорног лица

Мишко Младеновић

Функција одговорног лица

Директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Орликон

Образовни профил

Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина

Број потврде

AK100116

Детаљи
Матични број

55741433

Име и презиме одговорног лица

Мишко Младеновић

Функција одговорног лица

Директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

АСБ

Образовни профил

Оператер машинске обраде

Број потврде

AK100117

Детаљи
Матични број

17186949

Име и презиме одговорног лица

Саша Атанасковић

Функција одговорног лица

Директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

АСБ

Образовни профил

Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина

Број потврде

AK100118

Детаљи
Матични број

17186949

Име и презиме одговорног лица

Саша Атанасковић

Функција одговорног лица

Директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

TS Intercom group

Образовни профил

Оператер машинске обраде

Број потврде

AK100119

Детаљи
Матични број

20186607

Име и презиме одговорног лица

Александар Големић

Функција одговорног лица

Директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

TS Intercom group

Образовни профил

Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина

Број потврде

AK100120

Детаљи
Матични број

20186607

Име и презиме одговорног лица

Александар Големић

Функција одговорног лица

Директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Техносерв

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100121

Детаљи
Матични број

08215529

Име и презиме одговорног лица

Авдо Хаџић

Функција одговорног лица

Директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Ником ауто

Образовни профил

Механичар моторних возила

Број потврде

AK100123

Детаљи
Матични број

20816449

Име и презиме одговорног лица

Никола Николић

Функција одговорног лица

Директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Mona Hotel management

Образовни профил

Конобар

Број потврде

AK100126

Детаљи
Матични број

20760052

Име и презиме одговорног лица

Иван Виторовић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Mona Hotel management

Образовни профил

Кувар

Број потврде

AK100124

Детаљи
Матични број

20760052

Име и презиме одговорног лица

Иван Виторовић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

DAD DRAXLMAIER AUTOMOTIVE

Образовни профил

Техничар мехатронике

Број потврде

AK100125

Детаљи
Матични број

20363495

Име и презиме одговорног лица

Michael Wagner

Функција одговорног лица

Директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

ХТТ АД Палисад

Образовни профил

Конобар

Број потврде

AK100135

Детаљи
Матични број

07155930

Име и презиме одговорног лица

Војислав Јанић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

ХТТ АД Палисад

Образовни профил

Кувар

Број потврде

AK100127

Детаљи
Матични број

07155930

Име и презиме одговорног лица

Војислав Јанић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Специјална болница "Чигота"

Образовни профил

Конобар

Број потврде

AK100128

Детаљи
Матични број

07221452

Име и презиме одговорног лица

Александар Симић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Специјална болница "Чигота"

Образовни профил

Кувар

Број потврде

AK100129

Детаљи
Матични број

07221452

Име и презиме одговорног лица

Александар Симић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Феникс слатка кућа

Образовни профил

Конобар

Број потврде

AK100130

Детаљи
Матични број

20193280

Име и презиме одговорног лица

Марко Смиљанић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Феникс слатка кућа

Образовни профил

Кувар

Број потврде

AK100131

Детаљи
Матични број

20193280

Име и презиме одговорног лица

Марко Смиљанић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

СЦГМ доо

Образовни профил

Индустријски механичар

Број потврде

AK100132

Детаљи
Матични број

17614053

Име и презиме одговорног лица

Сандра Чађеновић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

СЦГМ доо

Образовни профил

Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина

Број потврде

AK100133

Детаљи
Матични број

17614053

Име и презиме одговорног лица

Сандра Чађеновић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Fiorentino company

Образовни профил

Модни кројач

Број потврде

AK100134

Детаљи
Матични број

21211982

Име и презиме одговорног лица

Andrea Nutricato

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Фунго југ

Образовни профил

Оператер у прехрамбеној индустрији

Број потврде

AK100136

Детаљи
Матични број

07387385

Име и презиме одговорног лица

Братислав Јовановић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

RAPP Zastava Winches

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100138

Детаљи
Матични број

20937157

Име и презиме одговорног лица

Александар Ђорђевић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

RAPP Zastava Winches

Образовни профил

Оператер машинске обраде

Број потврде

AK100137

Детаљи
Матични број

20937157

Име и презиме одговорног лица

Александар Ђорђевић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Unior components d.o.o.

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100140

Детаљи
Матични број

06979408

Име и презиме одговорног лица

Љубинко Мијаиловић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Gruner Serbian

Образовни профил

Индустријски механичар

Број потврде

AK100141

Детаљи
Матични број

20269596

Име и презиме одговорног лица

Владица Станковић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Gruner Serbian

Образовни профил

Техничар мехатронике

Број потврде

AK100142

Детаљи
Матични број

20269596

Име и презиме одговорног лица

Владица Станковић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Gruner

Образовни профил

Индустријски механичар

Број потврде

AK100143

Детаљи
Матични број

17557351

Име и презиме одговорног лица

Сретен Кодаловић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Gruner

Образовни профил

Техничар мехатронике

Број потврде

AK100144

Детаљи
Матични број

17557351

Име и презиме одговорног лица

Сретен Кодаловић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Elrad WS-S

Образовни профил

Индустријски механичар

Број потврде

AK100145

Детаљи
Матични број

20539771

Име и презиме одговорног лица

Иван Недељковић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Elrad WS-S

Образовни профил

Техничар мехатронике

Број потврде

AK100146

Детаљи
Матични број

20539771

Име и презиме одговорног лица

Иван Недељковић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Орахово

Образовни профил

Конобар

Број потврде

AK100148

Детаљи
Матични број

08056919

Име и презиме одговорног лица

Радомир Влајић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Орахово

Образовни профил

Кувар

Број потврде

AK100147

Детаљи
Матични број

08056919

Име и презиме одговорног лица

Радомир Влајић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Metro Cash & Carry

Образовни профил

Месар

Број потврде

AK100150

Детаљи
Матични број

17482700

Име и презиме одговорног лица

Маријана Рацић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Metro Cash & Carry

Образовни профил

Трговац

Број потврде

AK100149

Детаљи
Матични број

17482700

Име и презиме одговорног лица

Маријана Рацић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Siemens mobility

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100151

Детаљи
Матични број

17286064

Име и презиме одговорног лица

Udo Eichlinger

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

AMM Manufacturing

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100152

Детаљи
Матични број

21341177

Име и презиме одговорног лица

Братислав Милановић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

AMM Manufacturing

Образовни профил

Индустријски механичар

Број потврде

AK100153

Детаљи
Матични број

21341177

Име и презиме одговорног лица

Братислав Милановић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Gebrüder Weiss

Образовни профил

Техничар за логистику и шпедицију

Број потврде

AK100155

Детаљи
Матични број

17431021

Име и презиме одговорног лица

Thomas Schauer

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Горење

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100157

Детаљи
Матични број

17558757

Име и презиме одговорног лица

Дејан Милутиновић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

ГИР

Образовни профил

Оператер за израду намештаја

Број потврде

AK100158

Детаљи
Матични број

06648266

Име и презиме одговорног лица

Радован Радовић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Златић

Образовни профил

Оператер за израду намештаја

Број потврде

AK100159

Детаљи
Матични број

07875401

Име и презиме одговорног лица

Љубинко Златић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Ауто центар Радосављевић

Образовни профил

Механичар моторних возила

Број потврде

AK100160

Детаљи
Матични број

20913215

Име и презиме одговорног лица

Маја Радосављевић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Ауто сервис Радосављевић

Образовни профил

Механичар моторних возила

Број потврде

AK100161

Детаљи
Матични број

55034737

Име и презиме одговорног лица

Слободан Радосављевић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Ауто сервис Радосављевић

Образовни профил

Оператер машинске обраде

Број потврде

AK100162

Детаљи
Матични број

55034737

Име и презиме одговорног лица

Слободан Радосављевић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Бореал

Образовни профил

Оператер за израду намештаја

Број потврде

AK100163

Детаљи
Матични број

20782722

Име и презиме одговорног лица

Петар Боровић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Алатница-Вулетић II

Образовни профил

Оператер машинске обраде

Број потврде

AK100164

Детаљи
Матични број

61435239

Име и презиме одговорног лица

Зоран Вулетић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Мајкић

Образовни профил

Оператер машинске обраде

Број потврде

AK100166

Детаљи
Матични број

08227080

Име и презиме одговорног лица

Коста Мајкић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

30/10/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Мајкић

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100167

Детаљи
Матични број

08227080

Име и презиме одговорног лица

Коста Мајкић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

04/11/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Стублина

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100168

Детаљи
Матични број

06301401

Име и презиме одговорног лица

Радован Милојевић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

04/11/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Стублина

Образовни профил

Оператер машинске обраде

Број потврде

AK100169

Детаљи
Матични број

06301401

Име и презиме одговорног лица

Радован Милојевић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

05/11/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Стублина

Образовни профил

Индустријски механичар

Број потврде

AK100170

Детаљи
Матични број

06301401

Име и презиме одговорног лица

Радован Милојевић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

05/11/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Брзан-пласт

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100171

Детаљи
Матични број

06838847

Име и презиме одговорног лица

Дејан Симић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

05/11/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Брзан-пласт

Образовни профил

Оператер машинске обраде

Број потврде

AK100172

Детаљи
Матични број

06838847

Име и презиме одговорног лица

Дејан Симић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

05/11/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Инмолд пласт

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100174

Детаљи
Матични број

20923555

Име и презиме одговорног лица

Горан Јанковић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

05/11/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Потенс-перфорација

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100175

Детаљи
Матични број

07313489

Име и презиме одговорног лица

Радољуб Маркићевић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

05/11/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Рајевић-петрол

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100176

Детаљи
Матични број

20735449

Име и презиме одговорног лица

Бранко Рајевић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

05/11/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Рајевић-петрол

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100176

Детаљи
Матични број

20735449

Име и презиме одговорног лица

Милинко Ристић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

05/11/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

ATM

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100177

Детаљи
Матични број

17023578

Име и презиме одговорног лица

Драган Ђорђевић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

05/11/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Смиљанић комерц

Образовни профил

Механичар моторних возила

Број потврде

AK100178

Детаљи
Матични број

17502484

Име и презиме одговорног лица

Саша Смиљанић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

05/11/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Јелен До

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100179

Детаљи
Матични број

07219784

Име и презиме одговорног лица

Дарко Крижан

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

06/11/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Перфом

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100180

Детаљи
Матични број

07972202

Име и презиме одговорног лица

Милош Јанковић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

06/11/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Недељковић

Образовни профил

Месар

Број потврде

AK100181

Детаљи
Матични број

50634043

Име и презиме одговорног лица

Радослав Недељковић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

06/11/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Матис-Мебл

Образовни профил

Оператер за израду намештаја

Број потврде

AK100182

Детаљи
Матични број

20873965

Име и презиме одговорног лица

Саша Рончевић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

06/11/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

GASTEH

Образовни профил

Оператер машинске обраде

Број потврде

AK100183

Детаљи
Матични број

08755671

Име и презиме одговорног лица

Братислав Саџаковић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

06/11/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

GASTEH

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100184

Детаљи
Матични број

08755671

Име и презиме одговорног лица

Братислав Саџаковић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

06/11/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Panasonic Lighting Devices Serbia

Образовни профил

Индустријски механичар

Број потврде

AK100185

Детаљи
Матични број

20688505

Име и презиме одговорног лица

Миљан Спасић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

12/11/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Електромонтажа

Образовни профил

Електромонтер мрежа и постројења

Број потврде

AK100187

Детаљи
Матични број

17613162

Име и презиме одговорног лица

Зоран Станковић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

09/12/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Реалтор

Образовни профил

Кувар

Број потврде

AK100188

Детаљи
Матични број

20506156

Име и презиме одговорног лица

Горан Миљковић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

09/12/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Реалтор

Образовни профил

Конобар

Број потврде

AK100189

Детаљи
Матични број

20506156

Име и презиме одговорног лица

Горан Миљковић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

09/12/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Trayal korporacija

Образовни профил

Кувар

Број потврде

AK100190

Детаљи
Матични број

07144083

Име и презиме одговорног лица

Милош Ненезић

Функција одговорног лица

генерални директор


Датум издавања потврде о акредитацији

09/12/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Trayal korporacija

Образовни профил

Конобар

Број потврде

AK100191

Детаљи
Матични број

07144083

Име и презиме одговорног лица

Милош Ненезић

Функција одговорног лица

генерални директор


Датум издавања потврде о акредитацији

09/12/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

ГЛОКИ

Образовни профил

Механичар моторних возила

Број потврде

AK100193

Детаљи
Матични број

65488612

Име и презиме одговорног лица

Слађана Миљковић

Функција одговорног лица

предузетник


Датум издавања потврде о акредитацији

09/12/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Брана комерц

Образовни профил

Механичар моторних возила

Број потврде

AK100194

Детаљи
Матични број

17209582

Име и презиме одговорног лица

Ненад Андрић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

09/12/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Trendtex

Образовни профил

Модни кројач

Број потврде

AK100195

Детаљи
Матични број

17444999

Име и презиме одговорног лица

Шућко Хаџијакуповић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

10/12/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Елит ексклузив

Образовни профил

Оператер за израду намештаја

Број потврде

AK100196

Детаљи
Матични број

20794046

Име и презиме одговорног лица

Марко Гајтановић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

11/12/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Бисал

Образовни профил

Оператер машинске обраде

Број потврде

AK100210

Детаљи
Матични број

55408564

Име и презиме одговорног лица

Небојша Чамагић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

03/01/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Бисал

Образовни профил

Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина

Број потврде

AK100211

Детаљи
Матични број

55408564

Име и презиме одговорног лица

Небојша Чамагић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

03/01/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

TID IMPULS

Образовни профил

Модни кројач

Број потврде

AK100208

Детаљи
Матични број

65331039

Име и презиме одговорног лица

Данијела Маринковић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

03/01/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Никола Симоновић Левко-С

Образовни профил

Кувар

Број потврде

AK100197

Детаљи
Матични број

63581135

Име и презиме одговорног лица

Никола Симоновић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

27/12/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Југпром

Образовни профил

Оператер у прехрамбеној индустрији

Број потврде

AK100198

Детаљи
Матични број

07968167

Име и презиме одговорног лица

Младен Стојановић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

27/12/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

BERGAMO-017

Образовни профил

Кувар

Број потврде

AK100199

Детаљи
Матични број

64619918

Име и презиме одговорног лица

Марко Стојменовић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

27/12/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

ПУ Наша радост

Образовни профил

Кувар

Број потврде

AK100200

Детаљи
Матични број

07251785

Име и презиме одговорног лица

Милован Алексић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

27/12/2019

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

COFICAB SERBIA

Образовни профил

Индустријски механичар

Број потврде

AK100201

Детаљи
Матични број

21161675

Име и презиме одговорног лица

Sadik Hasairi

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

03/01/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Аутосервис Милошевић

Образовни профил

Механичар моторних возила

Број потврде

AK100207

Детаљи
Матични број

60211477

Име и презиме одговорног лица

Душко Милошевић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

03/01/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Vahali production services

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100202

Детаљи
Матични број

20908637

Име и презиме одговорног лица

Кристина Анђелковић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

03/01/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Столарска радионица ТИК

Образовни профил

Оператер за израду намештаја

Број потврде

AK100219

Детаљи
Матични број

50646076

Име и презиме одговорног лица

Богдан Квазовић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

07/01/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Steel Export

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100203

Детаљи
Матични број

20747650

Име и презиме одговорног лица

Радован Плавшић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

03/01/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Steel Export

Образовни профил

Оператер машинске обраде

Број потврде

AK100204

Детаљи
Матични број

20747650

Име и презиме одговорног лица

Радован Плавшић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

03/01/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

JUB

Образовни профил

Индустријски механичар

Број потврде

AK100205

Детаљи
Матични број

17359274

Име и презиме одговорног лица

Владан Миловановић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

03/01/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Healthcare Europe

Образовни профил

Модни кројач

Број потврде

AK100206

Детаљи
Матични број

20843853

Име и презиме одговорног лица

Бранко Блечић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

03/01/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Леганца

Образовни профил

Модни кројач

Број потврде

AK100209

Детаљи
Матични број

20817313

Име и презиме одговорног лица

Бојан Пецић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

03/01/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

MB-FAPROMAL

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100212

Детаљи
Матични број

07146175

Име и презиме одговорног лица

Милијан Танасковић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

03/01/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Alfa Technics

Образовни профил

Оператер машинске обраде

Број потврде

AK100231

Детаљи
Матични број

20701579

Име и презиме одговорног лица

Иван Живковић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

28/02/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Alfa Technics

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100232

Детаљи
Матични број

20701579

Име и презиме одговорног лица

Иван Живковић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

28/02/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

GS EVROMETAL

Образовни профил

Индустријски механичар

Број потврде

AK100213

Детаљи
Матични број

07412061

Име и презиме одговорног лица

Даниел Енгел

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

03/01/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Zastava Tervo

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100214

Детаљи
Матични број

21317101

Име и презиме одговорног лица

Зоран Аџић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

03/01/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Zastava Tervo

Образовни профил

Механичар моторних возила

Број потврде

AK100215

Детаљи
Матични број

21317101

Име и презиме одговорног лица

Зоран Аџић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

03/01/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Zastava Tervo

Образовни профил

Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина

Број потврде

AK100216

Детаљи
Матични број

21317101

Име и презиме одговорног лица

Зоран Аџић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

03/01/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Специјална болница за рехабилитацију Пролом бања

Образовни профил

Кувар

Број потврде

AK100217

Детаљи
Матични број

17654772

Име и презиме одговорног лица

Жарко Ђурић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

03/01/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Специјална болница за рехабилитацију Пролом бања

Образовни профил

Конобар

Број потврде

AK100218

Детаљи
Матични број

17654772

Име и презиме одговорног лица

Жарко Ђурић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

03/01/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Астер текстил

Образовни профил

Модни кројач

Број потврде

AK100220

Детаљи
Матични број

21154369

Име и презиме одговорног лица

Ismail Koçali

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

10/01/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

BETIS STAR

Образовни профил

Кувар

Број потврде

AK100221

Детаљи
Матични број

21214264

Име и презиме одговорног лица

Слободан Стошић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

27/01/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Градска меана

Образовни профил

Кувар

Број потврде

AK100222

Детаљи
Матични број

61439269

Име и презиме одговорног лица

Ивица Цветковић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

27/01/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Nobili Furniture doo

Образовни профил

Оператер машинске обраде

Број потврде

AK100260

Детаљи
Матични број

20462906

Име и презиме одговорног лица

Петар Малбаша

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

19/06/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Nobili Furniture doo

Образовни профил

Оператер за израду намештаја

Број потврде

AK100259

Детаљи
Матични број

20462906

Име и презиме одговорног лица

Петар Малбаша

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

19/06/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Nobili Furniture doo

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100258

Детаљи
Матични број

20462906

Име и презиме одговорног лица

Петар Малбаша

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

19/06/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

REMMING DOO ZA REMONT, MONTAŽU I INŽENJERING SRBOBRAN

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100280

Детаљи
Матични број

08214379

Име и презиме одговорног лица

Драган Цветићанин

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

30/08/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

REMMING DOO ZA REMONT, MONTAŽU I INŽENJERING SRBOBRAN

Образовни профил

Оператер машинске обраде

Број потврде

AK100281

Детаљи
Матични број

08214379

Име и презиме одговорног лица

Драган Цветићанин

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

31/08/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Trio Motors doo

Образовни профил

Механичар моторних возила

Број потврде

AK100309

Детаљи
Матични број

08830177

Име и презиме одговорног лица

Живко Марковић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

09/09/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Trend Komerc DOO

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100274

Детаљи
Матични број

08805091

Име и презиме одговорног лица

Милован Исак

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

30/08/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Шинвоз

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100223

Детаљи
Матични број

08062536

Име и презиме одговорног лица

Радомир Миљуш

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

21/02/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

MIP-TIMO

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100224

Детаљи
Матични број

07383789

Име и презиме одговорног лица

Саша Сибиновић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

21/02/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Katrin company

Образовни профил

Модни кројач

Број потврде

AK100225

Детаљи
Матични број

20716002

Име и презиме одговорног лица

Марија Цветковић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

21/02/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

JKP MEDIANA

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100226

Детаљи
Матични број

07319649

Име и презиме одговорног лица

Драгослав Павловић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

21/02/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Времеплов 024

Образовни профил

Посластичар

Број потврде

AK100230

Детаљи
Матични број

21180742

Име и презиме одговорног лица

Милош Остојић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

21/02/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Atenic-commerce

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100227

Детаљи
Матични број

07644752

Име и презиме одговорног лица

Родољуб Поповић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

21/02/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Сомборелектро доо Сомбор

Образовни профил

Електричар

Број потврде

AK100228

Детаљи
Матични број

08286523

Име и презиме одговорног лица

Ален Реџић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

21/02/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

DОO JOVIĆ-SERVIS I REMONT

Образовни профил

Електричар

Број потврде

AK100298

Детаљи
Матични број

08697329

Име и презиме одговорног лица

Здравко Јовић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

03/09/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

DОO JOVIĆ-SERVIS I REMONT

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100299

Детаљи
Матични број

08697329

Име и презиме одговорног лица

Здравко Јовић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

03/09/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

DОO JOVIĆ-SERVIS I REMONT

Образовни профил

Механичар моторних возила

Број потврде

AK100300

Детаљи
Матични број

08697329

Име и презиме одговорног лица

Здравко Јовић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

03/09/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

MIKRON SZR

Образовни профил

Оператер машинске обраде

Број потврде

AK100255

Детаљи
Матични број

52444349

Име и презиме одговорног лица

Андраш Жуњи

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

19/06/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

LASLO GARA PR PROIZVODNJA METALNIH KONSTRUKCIJA I BRAVARSKE USLUGE STEELMONT

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100256

Детаљи
Матични број

64180304

Име и презиме одговорног лица

Ласло Гара

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

19/06/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ELMED ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE

Образовни профил

Оператер машинске обраде

Број потврде

AK100257

Детаљи
Матични број

08639353

Име и презиме одговорног лица

Иван Црнојевић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

19/06/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE PUT

Образовни профил

Руковалац грађевинском механизацијом

Број потврде

AK100301

Детаљи
Матични број

08171963

Име и презиме одговорног лица

Душан Радојичић

Функција одговорног лица

Директор


Датум издавања потврде о акредитацији

03/09/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE PUT

Образовни профил

Механичар моторних возила

Број потврде

AK100302

Детаљи
Матични број

08171963

Име и презиме одговорног лица

Душан Радојичић

Функција одговорног лица

Директор


Датум издавања потврде о акредитацији

03/09/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

VIVA COMPANY

Образовни профил

Механичар моторних возила

Број потврде

AK100282

Детаљи
Матични број

07838492

Име и презиме одговорног лица

Јелена Милић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

01/09/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

ROTOR

Образовни профил

Електричар

Број потврде

AK100306

Детаљи
Матични број

08230714

Име и презиме одговорног лица

Јожеф Хелфрих

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

04/09/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

ELEKTROREMONT

Образовни профил

Електричар

Број потврде

AK100315

Детаљи
Матични број

08008868

Име и презиме одговорног лица

Антун Месарош

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

11/09/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

ELEKTROREMONT

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100314

Детаљи
Матични број

08008868

Име и презиме одговорног лица

Антун Месарош

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

11/09/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

ИНБ ПРОИЗВОДЊА ДОО БАЈМОК

Образовни профил

Оператер за израду намештаја

Број потврде

AK100233

Детаљи
Матични број

20562919

Име и презиме одговорног лица

Ђерђ Клиноцки

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

16/03/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

KDS DOO ZA TRGOVINU SUBOTICA

Образовни профил

Оператер за израду намештаја

Број потврде

AK100234

Детаљи
Матични број

08651299

Име и презиме одговорног лица

Гордана Чабаркапа

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

16/03/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

СЗТР ЂУРЂЕВИЋ СУБОТИШТЕ

Образовни профил

Индустријски механичар

Број потврде

AK100297

Детаљи
Матични број

54286856

Име и презиме одговорног лица

Миленко Ђурђевић

Функција одговорног лица

Директор


Датум издавања потврде о акредитацији

04/09/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

GAS-RUMA

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100292

Детаљи
Матични број

08593205

Име и презиме одговорног лица

Рада Маравић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

04/09/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

НОВА БУДУЋНОСТ

Образовни профил

Механичар моторних возила

Број потврде

AK100295

Детаљи
Матични број

08237930

Име и презиме одговорног лица

Милан Живановић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

04/09/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

НОВА БУДУЋНОСТ

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100294

Детаљи
Матични број

08237930

Име и презиме одговорног лица

Милан Живановић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

04/09/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

ВОДОВОД

Образовни профил

Механичар моторних возила

Број потврде

AK100291

Детаљи
Матични број

08099545

Име и презиме одговорног лица

Слободан Станић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

04/09/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

ВОДОВОД

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100290

Детаљи
Матични број

08099545

Име и презиме одговорног лица

Слободан Станић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

04/09/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

ALBON ENGINEERING & MANUFACTURING

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100293

Детаљи
Матични број

20710136

Име и презиме одговорног лица

Исмет Гребовић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

04/09/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

MALEČIĆ TRUCK SERVIS DOO

Образовни профил

Механичар моторних возила

Број потврде

AK100317

Детаљи
Матични број

21134236

Име и презиме одговорног лица

Јелена Малечић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

14/09/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

IGB AUTOMOTIVE COMP

Образовни профил

Електричар

Број потврде

AK100251

Детаљи
Матични број

20326450

Име и презиме одговорног лица

Karsten Josef Hilmer

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

04/06/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

IGB AUTOMOTIVE COMP

Образовни профил

Машински техничар за компјутерско конструисање

Број потврде

AK100318

Детаљи
Матични број

20326450

Име и презиме одговорног лица

Karsten Josef Hilmer

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

15/09/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

IGB AUTOMOTIVE COMP

Образовни профил

Техничар мехатронике

Број потврде

AK100319

Детаљи
Матични број

20326450

Име и презиме одговорног лица

Karsten Josef Hilmer

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

15/09/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

IGB AUTOMOTIVE COMP

Образовни профил

Електротехничар информационих технологија

Број потврде

AK100320

Детаљи
Матични број

20326450

Име и презиме одговорног лица

Karsten Josef Hilmer

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

15/09/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

IGB AUTOMOTIVE COMP

Образовни профил

Модни кројач

Број потврде

AK100321

Детаљи
Матични број

20326450

Име и презиме одговорног лица

Karsten Josef Hilmer

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

15/09/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Borets servise Serbia d.o.o.

Образовни профил

Техничар мехатронике

Број потврде

AK100235

Детаљи
Матични број

20599812

Име и презиме одговорног лица

Федор Кормаков

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

28/05/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

ДОО УТВА - АВИО ИНДУСТРИЈА

Образовни профил

Оператер машинске обраде

Број потврде

AK100236

Детаљи
Матични број

08061203

Име и презиме одговорног лица

Вук Перић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

01/06/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

ДОО УТВА - АВИО ИНДУСТРИЈА

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100237

Детаљи
Матични број

08061203

Име и презиме одговорног лица

Вук Перић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

01/06/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

ДМВ ИНДУСТРИЈСКИ КОНТРОЛНИ СИСТЕМИ

Образовни профил

Електричар

Број потврде

AK100238

Детаљи
Матични број

07707665

Име и презиме одговорног лица

Душан Шарковић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

02/06/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

ZG Lighting SRB d.o.o.

Образовни профил

Електричар

Број потврде

AK100239

Детаљи
Матични број

21271179

Име и презиме одговорног лица

Владимир Матић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

02/06/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

СЗР Метал Павел Бешка ПР Падина

Образовни профил

Оператер машинске обраде

Број потврде

AK100241

Детаљи
Матични број

50924009

Име и презиме одговорног лица

Павел Бешка

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

02/06/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

СЗР Метал Павел Бешка ПР Падина

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100240

Детаљи
Матични број

50924009

Име и презиме одговорног лица

Павел Бешка

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

02/06/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

УТВА-МИЛАН ПРЕМАСУНАЦ

Образовни профил

Оператер машинске обраде

Број потврде

AK100243

Детаљи
Матични број

08247978

Име и презиме одговорног лица

Бранко Матић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

02/06/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

УТВА-МИЛАН ПРЕМАСУНАЦ

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100242

Детаљи
Матични број

08247978

Име и презиме одговорног лица

Бранко Матић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

02/06/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

INOX PRERADA DOO PANČEVO

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100244

Детаљи
Матични број

08800863

Име и презиме одговорног лица

Сава Богданов

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

02/06/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

ЈКП Грејање Панечво

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100245

Детаљи
Матични број

08488754

Име и презиме одговорног лица

Зденка Јокић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

02/06/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Феромонт опрема АД Панчево

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100246

Детаљи
Матични број

08240728

Име и презиме одговорног лица

Небојша Вукотић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

02/06/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Феромонт опрема АД Панчево

Образовни профил

Оператер машинске обраде

Број потврде

AK100247

Детаљи
Матични број

08240728

Име и презиме одговорног лица

Небојша Вукотић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

02/06/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Техногама доо Шимановци

Образовни профил

Индустријски механичар

Број потврде

AK100248

Детаљи
Матични број

20458895

Име и презиме одговорног лица

Предраг Јанев

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

02/06/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Метал-цинкара доо Инђија

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100249

Детаљи
Матични број

20093544

Име и презиме одговорног лица

Јелена Сибиновић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

02/06/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

Миодраг Мартиновић предузетник Смештај Вила Бела Ружа 022 Сремска Митровица

Образовни профил

Кувар

Број потврде

AK100250

Детаљи
Матични број

65038781

Име и презиме одговорног лица

Миодраг Мартиновић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

03/06/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

ALUROLL TRGOVINSKO, PROIZVODNO DOO BATOČINA

Образовни профил

Бравар-заваривач

Број потврде

AK100252

Детаљи
Матични број

07626967

Име и презиме одговорног лица

Бобан Митевски

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

04/06/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

ELMONT DOO NIŠ

Образовни профил

Електромонтер мрежа и постројења

Број потврде

AK100254

Детаљи
Матични број

07658761

Име и презиме одговорног лица

Гордана Лабовић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

08/06/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

ELMONT DOO NIŠ

Образовни профил

Електричар

Број потврде

AK100253

Детаљи
Матични број

07658761

Име и презиме одговорног лица

Гордана Лабовић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

08/06/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

ADECO DOO NOVI SAD

Образовни профил

Техничар за логистику и шпедицију

Број потврде

AK100278

Детаљи
Матични број

08548269

Име и презиме одговорног лица

Никола Гвозденовић

Функција одговорног лица

директор


Датум издавања потврде о акредитацији

30/08/2020

Број решења о престанку испуњености услова

Назив послодавца

ADECO DOO NOVI SAD

Образовни профил

Техничар мехатронике