Обратите пажњу на датум објављивања докумената! Иако Привредна комора Србије има жељу да вам понуди актуелне и ажурне информације о законима и правилницима, постоји шанса да верзије законских прописа на овој страници нису последње верзије тих прописа. Како бисте били сигурни у ажурност и важење прописа консултујте се са правном службом у вашој установи.
Сви закони, правилници или планови и програми наставе учења представљени на овој страници су преузети из Правно информационог система Републике Србије или су линкови ка овом систему (www.pravno-informacioni-sistem.rs)

   Закон о дуалном образовању

   Закон о средњем образовању и васпитању

   Закон о основама система образовања и васпитања

   Закон о Националном оквиру квалификација

   Правилник о начину распоређивања ученика за учење кроз рад

   Правилник о програму обуке, ближим условима и другим питањима од значаја за полагање испита за инструктора

   Правилник о комисији за утврђивање испуњености услова за извођење учења кроз рад код послодавца

   Техничар за логистику и шпедицију

   Електричар

   Електромонтер мрежа и постројења

   Електротехничар информационих технологија

   Монтер телекомуникационих мрежа

   Сервисер термичких и расхладних уређаја

   Техничар мехатронике

   Оператер основних грађевинских радова

   Руковалац грађевинском механизацијом

   Пластичар

   Техничар за дигиталну графику и интернет обликовање

   Бравар-заваривач

   Индустријски механичар

   Механичар моторних возила

   Оператер машинске обраде

   Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина

   Месар

   Оператер у прехрамбеној индустрији

   Пекар

   Пољопривредни техничар

   Посластичар

   Прехрамбени техничар

   Виноградар-винар

   Оператер за израду намештаја

   Индустријски кројач

   Механичар текстилних машина

   Модни кројач

   Конобар

   Кувар

   Трговац

   Туристичко-хотелијерски техничар

   Машински техничар за компјутерско конструисање

   Обућар

   Техничар поштанског саобраћаја и телекомуникационих услуга

   Техничар штампе

   Техничар за полимере

   Техничар- моделар одеће

   Трговински техничар