Документи

Закони и правилници
Обрасци
Стандарди квалификацијa
Корисне информације
Конкурс за упис
Лифлети о образовним профилима
Закон о дуалном образовању-обједињен Закон о изменама и допунама Закона о дуалном образовању Закон о средњем образовању и васпитању- обједињен Закон о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању Закон о основама система образовања и васпитања- обједињен Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања Закон о Националном оквиру квалификација- обједињен Закон о изменама и допунама Закона о националном оквиру квалификација Републике Србије Извод из Закона о раду Извод из Закона о средњем образовању Извод из ЗОСОВ-а Правилник о начину распоређивања ученика за учење кроз рад Правилник о програму обуке, ближим условима и другим питањима од значаја за полагање испита за инструктора Закон о дуалном образовању Закон о основама система образовања и васпитања Закон о средњем образовању и васпитању Правилник о комисији за утврђивање испуњености услова за извођење учења кроз рад код послодавца Захтев за утврђивање испуњености услова за извођење учења кроз рад код послодавца
Овај сајт користи колачиће ради пружања бољег корисничког искуства и функционалности. Детаљније